Domov » Novice » Gospodarstvo » Kam je namenjen ptujski turizemč

Kam je namenjen ptujski turizemč

Svetniki so na zadnji
seji kljub izredno polemi?ni razpravi in ugotovitvam mnogih svetnikov, da bi
bile potrebne bolj poglobljene analize in mnenja strokovnjakov, vendarle
sprejeli predlog sklepa o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno
zasebnega partnerstva na podro?ju spodbujanja turizma in tudi sami izvedbi
projekta statusnega javno-zasebnega partnerstva.

Po dveh neuspešnih
zgodbah organiziranosti ptujskega turizma, že vse od letošnjega kurentovanja,
ki ga je organiziral konzorcij Kurent v sestavi Mestna ob?ina, Perutnina Ptuj
in ptujske Terme, glavni akterji skušajo najti neko sprejemljivo pravno obliko
organizacije, ki bi bila v bodo?e sposobna voditi ptujsko zgodbo turizma. V
maju sta župan in direktor Term Ptuj soglašala, da je potrebno zgodbo ?imprej
zaklju?iti. žogico naj bi bilo potrebno poslati na stran svetnikov, ki naj bi
za za?etek nekaj postorili s stanjem v LTO.

In so na majski seji
svetniki res postorili in sprejel sklep o prenehanju zavoda Lokalna turisti?na
organizacija Ptuj. Predsednik Perutnine Ptuj je že v preteklosti javno
povedal, da naj bi bil skrajni še sprejemljiv rok za ustanovitev nove pravne
oblike konec junija.

Stvari pa so se
o?itno za?ele premikati šele na zadnji, julijski seji, saj naj bi ob?ina prejela vlogo o
zainteresiranosti zasebnega partnerja za izvajanje javno-zasebnega partnerstva,
katerega namen je spodbujanje turizma na obmo?ju ob?ine. Zakon dolo?a, da mora
javni partner vlogo obravnavati in o njej odlo?ati. Svetniki so tako
presenetljivo in kljub številnim pomislekom, da je govora le o stari vsebini in
novi embalaži, sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega
partnerstva na podro?ju spodbujanja razvoja turizma v Mestni ob?ini Ptuj in
izvedbi projekta statusnega javno-zasebnega partnerstva, s šestnajstimi glasovi
za, sprejeli. Nekateri so glasovali proti, drugi za, a ostajajo kriti?ni in se strinjajo le z interesom za takovrstno partnerstvo, ne pa tudi z že v naprej oblikovano in strukturirano družbo. Zato obljubljajo še vro?o razpravo na naslednjih sejah.

O?itno se bo debata o
novi organiziranosti turizma zavlekla najmanj v jesen. Kurentovanje pa bo spet
tik pred vrati.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 27. julija 2007) 

Na vrh