Domov » Novice » Gospodarstvo » Delo zimske službe pri Komunalnem podjetju Ptuj

Delo zimske službe pri Komunalnem podjetju Ptuj

"Zimska služba Komunalnega podjetja Ptuj izvaja pluženje in posipavanje v MO Ptuj in sicer na obmo?ju samega mesta Ptuja, primestne ?etrti Grajena, Rogoznica in Budina Brstje. Zadnjo akcijo odstranjevanja snega so izvedli 19. in 20. marca in sicer z 22-imi plužnimi sredstvi. Izvajanje del je bilo oteženo le v starem mestnem jedru Ptuja zaradi velikega števila parkiranih vozil. Podrta drevesa na prometnih površinah smo uspešno odstranili, tako da ni prihajalo do prometnih zastojev ali nesre?," je povedal Sagadin Borut, vodje zimske službe pri Komunalnem podjetju Ptuj.

Na vrh