Domov » Novice » Gospodarstvo » Najemnine za najem občinskih prostorov se bodo zviŠale

Najemnine za najem občinskih prostorov se bodo zviŠale

Svetniki so
na julijski seji po razpravi zavrnili predlog sklepa o dolo?itvi vrednosti
to?ke, ki je osnova za ugotovitev uporabne vrednosti poslovnih prostorov in
garaž v ob?ini. Ta naj bi se povišala iz 1,13 na 1,60 evra. Svetniki so imeli
predvsem pomisleke o primernosti enake vrednosti to?k za izra?un tako najemnin
za garaže, kot tudi za poslovne prostore.

 Zadnje
povišanje najemnin je bilo leta 2005 za 3.2 odstotka, kolikor je znašal indeks
rasti cen življenjskih porebš?in. Zdaj predlagani dvig pa naj bi bil za okoli
250 poslovnih prostorov in kakšnih 650 garaž, ve? kot 40 odstoten, s ?imer naj
bi v ob?insko blagajno priteklo okoli 20 000 evrov ve?. Svetniki so se
spraševali ?emu tako velik skok in ali je to primerno, ?e želimo v mesto
privabiti nove najemnike poslovnih prostorov.

Res je, da so
najemnine, ?e jih primerjamo z drugimi ob?inami, na Ptuju precej nizke, in bi
takšne bile tudi ob morebitnem predlaganem zvišanju. Predlagano zvišanje na ob?ini pojasnjujejo z vrednostjo nepremi?nin, ki je v zadnjih letih zrasla nesorazmerno v primerjavi z dvigom vrednosti to?ke.

Po mnenju
nekaterih svetnikov pa je osnovni problem, da Ptuj nima prave vizije, kdo naj
bi najemniki poslovnih prostorov bili. Najemnikom z vsebino, ki jo mesto želi
privabiti, bi morda bilo po mnenju nekaterih pametno zara?unati nižje
najemnine.

Ob?ina o?itno
namerava vztrajati pri zvišanju najemnin. Kdo naj bi koliko pla?eval po novem,
pa naj bi bilo jasno jeseni, ko bo izdelan nov predlog.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 31. julija 2007) 

Na vrh