Domov » Novice » Gospodarstvo » Jeseni bi naj začela delovali Lokalna energetska agencija Spodnjega Podravja

Jeseni bi naj začela delovali Lokalna energetska agencija Spodnjega Podravja

V juniju je pri?el veljati Odlok o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja, ki ga je na majski seji sprejel Mestni svet ptujske ob?ine. Agencija, ki je trenutno v ustanavljanju, bo imela sicer svoj sedež na Ptuju, vendar bo regijsko naravnana. Njeno ustanavljanje vodijo na ptujski Bistri, trenutno pa je v fazi dokumuntacije za registracijsko sodiš?e. Projekt je bil pridobljen prek programa Inteligentna Energija za Evropo Evropske unije, ki bo agencijo tudi sofinancirala. Agencijo bo za mandatno dobo enega leta vodil vršilec dolžnosti direktorja Janez Petek, doktor tehniških znanosti s podro?ja kemijske tehnologije, ki prihaja s Ptuja in ima za seboj že bogato študijsko in poklicno pot. Cilj Agencije je po petkovih besedah dose?i energetsko in trajnostno najbolj u?inkovito regijo v Sloveniji. V naši državi imamo sicer še štiri take agencije, peta pa bi naj na Ptuju za?ela delovati jeseni.  

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika (3. 8. 2007) 

Na vrh