Domov » Novice » Gospodarstvo » Dostop do Mestne hiŠe odslej tudi za invalide

Dostop do Mestne hiŠe odslej tudi za invalide

Ptujska mestna hiša bo odslej prijazna tudi invalidom. Novo pridobitev, dvigalo zanje, so slovesno predali namenu v petek, 3. avgusta. Tega dne so v nekdanjih, pritli?nih prostorih ptujske davkarije odprli tudi sprejemno pisarno, v kateri bo delalo pet ob?inskih uslužbencev.

Dr. Štefan ?elan, župan MO Ptuj:" Pred letom dni je ob?ina dobila zaslužen ISO certifikat, ki nam je med drugim naložil tudi to nalogo, da v ob?ini uredimo primeren dostop za invalide. V skladu s tem certifikatom pa smo ob?anom tudi omogo?ili, da bodo odslej vse potrebno lahko uredili na enem mestu".

Zdenka Ornik, preds. Medob?inskega društva invalidov Ptuj: "Mislim, da so invalidi na širšem obmo?ju Ptuja zelo zadovoljni, saj bodo tako lažje komunicirali z delavci ob?inske uprave in v Medob?inskem društvu invalidov dvigalo ocenjujemo za izjemno veliko pridobitev".

Ornikova še pravi, da so že pred ?asom na ob?ino naslovili pobudo za t.i. projekt "Ob?ina po meri invalidov", ki se sicer izvaja že v kar nekaj ob?inah po Sloveniji. Zdenka Ornik: "Tudi Evropska unija si želi, da bi bile javne institucije invalidom ?im bolj prijazne in predvsem dostopne in zato upam, da se bo ob?insko vodstvo odlo?ilo za izvedbo tega projekta".

žogica je sedaj ponovno na strani ob?ine, omogo?en dostop invalidom do Mestne hiše pa je šele prvi korak na poti odstranjevanja številnih arhitektonskih ovir, s katerimi se gibalno ovirani sre?ujejo vsakodnevno.

( Objavljeno v Ptujski kroniki )

Na vrh