Domov » Novice » Gospodarstvo » župan in svetniki zadovoljni z investicijami in delom sveta

župan in svetniki zadovoljni z investicijami in delom sveta

Svetniki so 12. ptujski ob?inski praznik obeležili na 5. slavnostni seji  mestnega sveta v tej sestavi. Poleg predstavnikov ob?ine in ptujskega sveta, se je seje, ki je bila prakti?no zadnji trenutek iz petka prestavljena na soboto, udeležilo tudi nekaj drugih povabljenih gostov.

župan je v slavnostnem govoru ob prazniku spomnil, da letos praznujemo tudi 100-letnico stavbe, v kateri še danes domuje vodstvo ob?ine. že takrat je bila stavba, je poudaril, zgrajena po principu javno-zasebnega partnerstva, ki se danes ponovno vedno bolj uveljavlja na Ptuju. Tudi v tem letu se je marsikaj premaknilo, od izgradnje Puhovega mostu, do investicij v vrtce in nove izobraževalne programe. župan pa je na slavnostni seji hkrati ?estital tudi svetnikom za vzorno sodelovanje v dosedanjih petih letih skupnega dela, saj jim je kljub razli?nim pogledom ve?ino sklepov uspelo sprejeti s konsnzom in ne preglasovanjem, kar je po mnenju župana dolgoro?no edino dobro.

Seje, ki je ob tej priložnosti potekala v slavnostni dvorani na ptujskem Magistratu so se poleg predstavnikov ob?ine udeležili tudi povabljeni gosti, Slavko Ziherl, podpredsednik stranke LDS, župan pobratenega mesta Burghausen, Hans Steindl, ter ?lan državnega sveta Robert ?eh in poslanec državnega zbora Branko Marini?, ki ocenjuje preteklo leto kot zelo pozitivno za Ptuj. V bližnji prihodnosti se nam obeta še delitev na pokrajine, ki je po mnenju Marini?a, z njim pa deli mnenje tudi župan, za Ptuj zgodovinskega pomena.

župan, svetniki in gostje so se po zaklju?eni seji in kozar?ku šampanjca odpravili proti dvoriš?u minoritskega samostana, na osrednjo slovesnost s podelitvijo priznanj in razglasitvijo ?astnega ob?ana.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 7. avgusta 2007)

Na vrh