Domov » Novice » Gospodarstvo » Priprave na razstavo Dobrote slovenskih kmetij

Priprave na razstavo Dobrote slovenskih kmetij

Priprave na razstavo Dobrot slovenskih kmetij, ki bo na Ptuju med 18. in 21. majem, so že v polnem teku. Prireditev, ki jo pripravlja Kmetijsko gozdarska zbornica Ptuj, bo letos že osemnajsti? zapored. Na njej se bodo s svojimi doma?imi izdelki predstavili pridelovalci iz domala vse Slovenije ter tudi iz avstrijske Koroške.

Razstava živil je le zaklju?ek celotne prireditve Dobrot slovenskih kmetij. V mesecih pred razstavo vzorce prijavljenih živil, namre? ocenijo strokovne komisije. živila so razdeljena v trinajst skupin, do zdaj pa so ocenili kise, suho sadje, sokove, marmelade, kompote, konzervirane vrtnine in sadne destilate. Število prijavljenih vzorcev vsako leto naraš?a, vendar nihajo med posameznimi tipi živil, glede na letino predhodnjega leta.

V zadnjih letih je, po mnenju prof.dr. Janeza Hribarja, predsednika ve?ih strokovnih komisij pri ocenjevanjih, prišlo do kakovostnih premikov pri pripravi ocenjenih izdelkov in tudi njihovi kon?ni kvaliteti. Zelo malo vzorcev ni primernih za ocenjevanje zaradi slabe kvalitete oziroma zaradi napake, ki se pojavi v okviru procesa pridelave.  

Na vrh