Domov » Novice » Gospodarstvo » Radio klub Ptuj je odprl svoja vrata

Radio klub Ptuj je odprl svoja vrata

V soboto, 4 avgusta,  je ob ob?inskem prazniku svoja vrata za javnost odprl tudi ptujski radioklub. Obiskovalcem, ki so se zbrali v presenetljivo velikem številu, so predstavili zgodovino, delo in dosežke kluba, ki na Ptuju vztraja že 53 let.

Ob pojavu novih sredstev in metod komunikacij je ta, neko? izredno popularen in razširjen hobi, prešel nekoliko v pozabo. Še vedno pa se trudijo pritegniti ?im ve? mladih.


Kljub modernim telekomunikacijam so radioamaterji še vedno neprecenljivi ob naravnih in drugih nesre?ah, ko lahko tudi v najbolj neugodnih pogojih zagotovijo prenos informacij v obliki govora, telegrafskih signalov ali teleprinterja. V Sloveniji deluje v okviru zveze 108 radio klubov, ptujski že od leta 1954, ?eprav za?etki radioamaterstva na Ptuju pravzaprav segajo kar v leto 1946. Sprejemati in oddajati so za?eli v letu 55, ko jim je uprava Mestnega muzeja Ptuj odstopila prostor v prvem nadstropju grajskega stolpa, kjer domujejo še danes. že vse od za?etkov pa se spopadajo tudi z denarnimi težavami.

Pomemben del radioamaterstva so tudi tekmovanja. V zadnjih letih so ?lani ptujskega radio kluba dosegli kar nekaj vidnih rezultatov, med njimi drugo mesto ekipe ptujskih UKW tekmovalcev v skupni razvrstitvi v UKW maratonu, ki je najmnoži?nejše slovensko tekmovanje na UKW podro?jih, in nekaj vidnih rezultatov v svetovnem merilu v tekmovanjih na kratkem valu, med drugim prvo mesto v tekmovanju bart. Lepe rezultate, 5., 7. in osmo mesto pa so dosegli tudi v evropskem merilu, in sicer v kategoriji en operator mala mo?.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 10. avgusta 2007)

Na vrh