Domov » Novice » Gospodarstvo » Približujejo se roki za oddajo vlog za Štipendije

Približujejo se roki za oddajo vlog za Štipendije

Šolske po?itnice so se že krepko prevesile v drugo polovico in dijaki in študentje se po?asi pripravljajo na novo šolsko leto. Za uspešno šolanje marsikoga je izjemnega pomena štipendija. Roki za oddajo prijav za to dobrodošlo denarno pomo? se hito približujejo. Zadnji rok za oddajo vlog za uveljavitev republiške štipendije je za dijake in udeležence izobraževanja odraslih nemre? že 5. september, za študente pa 3. oktober. Isti roki veljajo tudi za stare štipendiste.

Pravico do republiške štipendije lahko v prihajajo?em šolskem letu uveljavijo dijaki, udeleženci izobraževanja odraslih in študentje, pri katerih dohodek na družinskega ?lana v letu 2006 ne presega celoletnega zneska 130 odstotkov zajam?ene pla?e, kar je natanko 3666,20 evrov.

Isti roki za oddajo pa veljajo tudi za izpolnjene vloge za dodelitev Zoisove štipendije. Kandidate za te štipendije predlagajo predstojniki izobraževalnih ustanov, izpolnjevati pa morajo predpisane pogoje, kar je predvsem nadpovpre?na intelektualna ali umetniška nadarjenost, nadpovpre?en u?ni uspeh ter dosežki na raznih tekmovanjih. Kandidati pa morajo opraviti tudi še dodatna testiranja. V lanskem šolskem letu je bilo na podro?ju obmo?ne službe Ptuj, ki vklju?uje tudi Ormož, podeljenih 36 takih štipendij.

Zavod za zaposlovanje pa zbira tudi prijave kadrovskih štipendij, ki jih v pomladnih mesecih objavi v knjižici Skupni razpis kadrovskih štipendij. Ugotavljajo, da je teh štipendij razpisanih vsako leto ve?, je pa med njimi še vedno tudi kar precej takšnih, ki so razpisane namensko za družinske ?lane.Štipendije so razpisane predvsem za profile na 4. stopnji, in sicer za kovinarske in gradbeniške poklice ter na šesti in sedmi stopnji, prav tako gradbeništvo, kovinarstvo in nekaj prevozništva.

 Višina osnovne republiške štipendije znaša 14 odstotkov zajam?ene pla?e za vajence in dijake in 21 odstotkov za študente, osnovna Zoisova štipendija pa 26 oziroma 40 odstotkov. V obeh primerih pa se lahko precej pove?a ob odli?nih šolskih in študijskih uspehih.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika,  14. avgusta 2007)

Na vrh