Domov » Novice » Gospodarstvo » Obnova fasade na Dominikanskem samostanu

Obnova fasade na Dominikanskem samostanu

Dominikanski samostan, katerega prvi? omenjajo že v 12. stoletju, je lansko leto doživel obnovo fasade na zahodni strani objekta, že dober mesec pa potekajo tudi dela na severni strani objekta. ?e bo gradbincem vreme naklonjeno, se bo samostan v svoji novi podobi lahko pokazal že v letošnjem letu.

Obnova fasade in ostrešja sicer poteka že nekaj let, do konca leta naj bi predvidoma dokon?ali ?etrto fazo, ki pa še ni zadnja. Viktor Gojkovi?, akademski kipar in restavrator: "Samo pro?elje je bilo obnovljeno v predlanskem in lanskem letu. Severna stran je nekoliko zahtevnejša, saj se je gradila v obdobju romanike, gotike in baroka."

Obnova fasade poteka po?asi, saj gre za kompleksen in strokovno zelo zahteven poseg. Stroka si hkrati prizadeva, da bi postali vidni vsi njeni zna?ilni elementi, ki izvirajo iz razli?nih umetnostnih obdobij. Pri odpiranju stene so so namre? pokazali kvalitetni srednjeveški gradbeni elementi, kot so gradbene strukture romanske stene z ostanki prvotnega ometa, faze gotskih nadzidav iz 15. stoletja, baro?na nadzidava, prizidava baro?nega prezbiterija in zakristija. Posebej jih je presenetilo tudi odkritje dveh gotskih oken, od katerih je eno povsem ohranjeno. Aleš Arih, direktor PMP Ptuj: "Obnovo fasade financirata Mestna ob?ina Ptuj in Ministrstvo za kulturo iz programa kulturnega tolarja, obe instituciji si delita enak sofinancerski delež, to je 50%."

Po kon?ani obnovi fasade se bodo v muzeju lotili priprave dokumentacije za notranjo ureditev arheoloških zbirk, za katera se vsa leta do zdaj ni našlo ne ustrezne volje in ne denarja, ?eprav ima Ptuj zelo bogato arheološko dediš?ino.

(Objavljeno v Ptujski kroniki, 17.8.2007)

Na vrh