Domov » Novice » Gospodarstvo » V Pokrajinskem muzeju dali pobudo za ureditev Sončnega parka

V Pokrajinskem muzeju dali pobudo za ureditev Sončnega parka

Son?ni park, ki stoji v neposredni bližini Dominikanskega samostana, že dolga leta predstavlja kamen spotike. V Pokrajinskem muzeju so tako dali pobudo, da bi ga dokon?no uredili, ?eprav brez sodelovanja z ostalimi, tudi tokrat ne bo šlo.

Aleš Arih si prizadeva, da bi Son?ni park uredili v sodelovanju med ob?ino, ki je sicer njegova lastnica, Pokrajinskim muzejem, bližnjim Park hotelom in še kom. Naj povemo, da so se pred ?asom za njegovo ureditev zavzemali tudi v bližnji osnovni šoli Olge Megli?. Aleš Arih, direktor PMP Ptuj: "Son?ni park, ki povezuje Dominikanski samostan in stare zapore, je prostor, ki bi ga bilo treba prilagoditi obema kulturnima spomenikoma. Namre? gre za zeleno oazo, ki jo mnogi redno obiskujejo, a vse prevelikokrat so zgroženi nad neurejenostjo in onesnaženostjo samega parka."

Ob koncih tedna tako ni mogo?e ubežati sledom vandalizma, najustreznejša rešitev bi bila ograja, ki bi park zavarovala pred no?nimi vsiljivci. Muzej ob?ini predlaga tudi podaljšanje plo?nika, ki vodi do starih zaporov oziroma Dominikanskega samostana. Še nedavno so dostop do parka kazile posode za odpadke, zadnje ?ase pa ga vse bolj ovira tudi divje parkiranje, ki se seli že na obmo?je samega parka in tako ovira nemoten dostop razli?nim turistom, ki bi si ga radi ogledali. Trenutno lahko tod vidijo Murkov in Ferkov kip, v muzeju pa se zavzemajo še za postavitev novih obeležij. Tukaj bi radi videli Kvedrov spomenik, veterani vojne za Slovenijo predlagajo, da bi v parku postavili še spomenik, vezan na dogodke v letih 1990 in 1991, muzej pa skupaj z veteranskimi združenji, Zvezo borcev, policijskim veteranskim združenjem, društvom generala Maistra in predstavniki Slovenske vojske na?rtuje še spomenik padlim vojakom na soški fronti, ki so živeli na obmo?ju Ptuja. Aleš Arih, direktor PMP Ptuj: "Glede na to, da na nasprotni strani nastaja nov hotel Park, se z lastniki pogovarjamo, da bi turistom in ostalim gostom v ?asu sezone ponudili napitke, kar bi jih tudi tukaj zadržalo in jim omogo?ilo, da bi si ogledali še ostalo bogato kulturno dediš?ino".

Ob?ini je Arih svoje na?rte v zvezi s parkom že predstavil. Aleš Arih, direktor PMP Ptuj: "Trenutno z ob?ino potekajo razgovori o podaljšanju plo?nika vse do Dominikanskega samostana." Na ob?ini pojasnjujejo, da so z na?rti muzeja seznanjeni, ve? pa bodo lahko povedali, ko bo prišlo do bolj konkretnih rešitev.

(Objavljeno v Ptujski kroniki, 17.8.2007)

Na vrh