Domov » Novice » Gospodarstvo » Nova avtobusna postaja v letu 2010č

Nova avtobusna postaja v letu 2010č

V predvolilnem ?asu je takratni kandidat za župana, dr. Štefan ?elan, med drugim obljubljal tudi izgradnjo nove avtobusne postaje na Osojnikovi cesti in postavitev poslovno-stanovanjskega kompleksa na podro?ju sedanje avtobusne postaje.

župan je povedal, da naj bi nova avtobusna postaja stala nasproti železniške postaje, vanjo pa naj bi se tudi preselili vsi lastniki lokalov na dosedanji postaji. Ob njej na?rtujejo ve?namenski poslovno-trgovski objekt, predvidena pa naj bi bila tudi izgradnja nove bencinske ?rpalke. Na lokaciji sedanjega avtobusnega postajališ?a in parkiriš?a naj bi zrasel poslovno-stanovanjski objekt, kamor si želijo preseliti ve?ino državnih institucij. Na tretji lokaciji, na delu Osojnikove, kjer je sedaj trgovina Tuš, pa na?rtujejo gradnjo vrtca in dveh stanovanjskih blokov. H kon?ni podobi Osojnikove ceste spada tudi podvoz pod železniško progo, proti trgovskemu centru Qlandia, ki naj bi bil izredno pomembna pridobitev za samo mesto. Vrednost vseh investicij  je po županovih besedah dobrih 40 milijonov evrov. Mestna ob?ina bo pri projektu pomagala zgolj z izgraditvijo infrastrukture, vse ostalo pa bo grajeno z zasebnim kapitalom. V lasti ob?ine naj bi izmed vseh objektov tako ostal le novi vrtec.

Na idejni ravni je tako že dogovorjeno, kako naj bi arhitekturno in logisti?no prenovljena Osojnikova izgledala. ?e bo vreme ugodno, naj bi nekatere objekte za?eli graditi že konec leta. Projekt izgradnje objektov naj bi bil tako kon?an nekje do poletja 2010, razen podvoza, za katerega so potrebni dogovori s Slovenskimi železnicami pa tudi denarja verjetno še ne bo tako kmalu. O tem ali bo vse res potekalo tako gladko, kot trdi župan, pa bomo seveda še poro?ali.

Na vrh