Domov » Novice » Gospodarstvo » Obnova Mestnega gledaliŠča poteka po načrtih

Obnova Mestnega gledaliŠča poteka po načrtih

Vsi, ki se te dni sprehajate po mestu mimo Slovenskega trga ste lahko pri?a že skoraj popolnoma obnovljeni fasadi Mestnega gledališ?a. Trenutno ve?ina del poteka v njegovi notranjosti, izvajalci pa se trudijo, da bi vsa dela dokon?ali do predvidenega roka. 12. oktobra lani so polagali temeljni kamen za obnovo Mestnega gledališ?a in že takrat obljubili, da bo gledališ?e v dobrem letu dni obnovljeno. Vmes smo nekajkrat preverili, kako napredujejo dela, to pa smo storili tudi tokrat.

Rene Maurin, direktor Mestnega gledališ?a Ptuj: "Trenutno potekajo dela v notranjosti gledališ?a, gre za bolj finejša dela, kot je npr. nameš?anje opreme in vzpostavitev tehnike. Ta faza je sicer zelo zanimiva, a hkrati tudi zelo ob?utljiva, saj je potrebno izpolniti veliko posameznih detajlov, kakor tudi številne tehni?ne zahteve. Teater tako po?asi za?enja dobivati neko svojo kon?no obliko."

Vsa dela izvajajo Gradis GP Gradnje iz Ptuja, za kar jim je ob?ina podelila stavbno pravico. Investicijska vrednost obnove znaša okrog 500 milijonov nekdanjih tolarjev drez DDV, ob?ina pa sicer še zmeraj ?aka tudi na denar s strani Ministrstva za kulturo, a bo na njihov odgovor potrebno po?akati vsaj še do jeseni, ko naj bi se ob?inarji sestali z njihovimi predstavniki. Obnova pa medtem nemoteno poteka naprej. Po prenovi bo tako gledališ?e imelo 1100 m2 t.i. koristnih prostorov.

Rene Maurin, direktor Mestnega gledališ?a Ptuj: "V vsakem primeru bo gledališ?e pridobilo nekaj dodatne površine, je pa res, da bo ob tem izgubilo sedanjo stavbo uprave, kar hkrati pomeni, da sama kvadratura ne bo veliko ve?ja, kot je bila prej." Po obnovi bo gledališ?e sicer nekaj sedežev pridobilo, še dodaja. "Imelo jih bo 240. Glavna pridobitev pa je v tem, da bo bistveno ve? sedežev z dobro vidljivostjo. Pred tem je bilo število sedežev zgolj nekoliko manjše, a ogromno jih ni bilo uporabnih, medtem ko se bo sedaj število kvalitetnih sedežev pove?alo."

Gledališ?niki tudi že pripravljajo prvo premiero v novi sezoni, to bodo Raztrganci, avtorski projekt Sebastjana Horvata. Upajo, da bo premiera že v obnovljeni gledališki stavbi, ki naj bi jo predvidoma odprli v mesecu oktobru.

Objavljeno v Ptujski kroniki, 24.8.2007 

Na vrh