Domov » Novice » Gospodarstvo » Kristina Dokl naj bi tudi v prihodnje vodila dom upokojencev

Kristina Dokl naj bi tudi v prihodnje vodila dom upokojencev

Magistra Kristina Dokl je v mestnem svetu dobila soglasje za nov mandat direktorice ptujskega doma upokojencev. Dom vodi že štiri mandate, v prihodnosti pa jo zaradi pomanjkanja prostora v domu ?aka še en velik projekt – širitev doma na prostoru, kjer sedaj še stoji vrtec.

Doklova je bila edina izmed treh kandidatk, ki je izpolnjevala vse razpisne pogoje. Dobila je soglasno podporo sveta zavoda, nato pa so pozitivno mnenje podali tudi mestni svetniki. Zdaj mora njeno imenovanje potrditi še ministrstvo.

V ptujskem domu upokojencev je trenutno 453 stanovalcev v dveh delovnih enotah na Ptuju in v Muretincih. Konec decembra so imeli 96 nerešenih vlog za namestitev, najve?je povpraševanje pa je trenutno po enoposteljnih sobah in garsonjerah, ki jih je premalo. Za take namestitve je ?akalna doba dolga, tudi leto ali dve. V dvoposteljne in ve?posteljne sobe pa vas lahko namestijo že v mesecu ali dveh. Zato nestrpno pri?akujejo širitev, ki bo mogo?a šele v sklopu ureditve Osojnikove ceste, ko bo tja preseljen vrtec. To bo po županovih besedah najverjetneje leta 2010. Doklova pravi, da je to leto, zaradi velikega povpraševanja, kljub temu, da je morda to res realna napoved, za njih preve? oddaljeno. Gradnja novega objekta je namre? potrebna ?imprej.

To pa ni edini na?rt širitve. Poleg projekta na Ptuju pripravljajo tudi gradnjo dislociarane enoto v Kidri?evem.

Na vrh