Domov » Novice » Gospodarstvo » Na Potrčevi boste lahko Še naprej brezplačno parkirali

Na Potrčevi boste lahko Še naprej brezplačno parkirali

Vsi tisti, ki parkirate na t.i. divjem parkiriš?u na Potr?evi, tam, kjer so neko? stala vojaška skladiš?a, ste lahko opazili, da od sredine avgusta ni ve? ostankov nekdanjega zidu. Na ob?ini smo zato preverili, zakaj so zid odstranili in kaj tam še vedno po?no delavci. Naj vas kar na za?etku potolažimo, da boste vsi tisti, ki tukaj brezpla?no parkirate, to lahko po?eli še vsaj nekaj let. Kot nam je povedal mag. Janko Širec, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in okolje na ptujski ob?ini, ob Volkmerjevi ulici izvajajo le interventna dela.

Mag. Janko Širec, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in okolje, MO Ptuj: "Ob Volkmerjevi cesti bo na novo urejen plo?nik v dolžini dobrih sto metrov. Dosedanji plo?nik namre? ni bil ve? primeren za stanovalce Doma upokojencev, kakor je bil tudi preozek za potrebe tistih, ki so na invalidskih vozi?kih. Ta plo?nik bomo razširili na širino dveh metrov, s ?imer bomo dosegli nemoten prehod invalidskih vozi?kov in bistveno pove?ali preto?nost peš?ev, predvsem dijakov Srednješolskega centra, ki po tej strani uporabljajo pot od Srednješolskega centra do avtobusne postaje."

Investitor del je ob?ina, vsa dela bodo stala 18.000 evrov. V kolikor bodo to dopuš?ale vremenske razmere, bo plo?nik dokon?an do za?etka šolskega leta. Do nove namembnosti prostora novih investicijskih posegov ob?ina na Potr?evi ne bo izvajala. Še vedno se omenja, da naj bi tu neko? stala kulturna dvorana, a kot kaže, bo nanjo ali pa naj drugega potrebno še po?akati. Mag. Janko Širec, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in okolje, MO Ptuj: "Zagotovo bo kaj ve? znanega v sklopu projekta Evropske kulturne prestolnice, res pa je, da je bilo za to lokacijo že kar nekaj idej, vendar v tem trenutku še nobena ni izdelana."

Torej po?akajmo, pa bomo videli. Mi bomo zgodbo zagotovo spremljali še naprej in poro?ali takoj, ko bo znanega kaj novega.

Objavljeno v Ptujski kroniki, 24.8.2007

Na vrh