Domov » Novice » Gospodarstvo » V StarŠah potekalo regionalno tekmovanje oračev Podravja

V StarŠah potekalo regionalno tekmovanje oračev Podravja

V petek je v Staršah potekalo 48. regijsko tekmovanje ora?ev Podravja, ki ga je organiziral Kmetijski zavod Maribor.  V oranju s konjsko vprego so se bolj za šalo kot zares preizkusili podravski župani, s traktorji pa je tekmovalo približno 30 ora?ev. Pred pri?etkom tekmovanja pa je v Osnovni šoli Starše potekala tudi okrogla mizo na temo Klimatske spremembe in posledice v kmetijstvu. Ker ob?ina Starše leži na vodovarstvenem obmo?ju in ima njivske površine na prodnatem zemljiš?u, so na okrogli mizi skupaj z ve?imi strokovnjaki govorili o kmetovanju na omenjenih zemljiš?ih in ob?utljivih obmo?jih za sušo ter o tem, kako prepri?ati kmete, da bodo še naprej obdelovali zemljo. Podnebne razmere namre? pomenijo za kmetijstvo še dodatno tveganje. O tem je spregovoirla tudi prof. dr. Lu?ka Kajfež-Bogataj iz ljubljanske Biotehniške fakultete. Po njenem mnenju bi morali najve? pozormosti nameniti glavnemu problemu v Podravski regiji – gospodarjanju z vodo, priporo?a pa tudi menjavo kultur.
Po okrogli mizi se je dogajanje prestavilo na takoimenovano Njivo 1, kjer je pred samim tekmovanjem ?akalo župane Spodnjega Podravja že omenjeno oranje s konjsko vprego. V njem se je preizkusila tudi ženska predstavnica – predsedniška kandidatka Monika Piberl. Kmalu zatem pa se je pri?elo tekmovanje ora?ev, ki je torej povezano z obdelavo tal in sestoji iz  kategorij obra?alni plug in desni krajnik. Po koncu tekmovanja, ki se ga je lahko udeležili vsakdo, so najboljše ?akale prakti?ne nagrade in pa nastop na državnem prvenstvu septembra v Ivan?ni Gorici.

 

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika (28. 8. 2007)

Na vrh