Domov » Novice » Gospodarstvo » 21. festival Turizmu pomaga lastna glava

21. festival Turizmu pomaga lastna glava

V ?etrtek, 22. marca, je na Osnovni šoli Olge Megli? potekal 21. regijski festival Turizmu pomaga lastna glava. Osnovnošolci iz spodnjega podravja so pripravili odli?no izdelano razstavo, na kateri so predstavili zna?ilnosti njihovih krajev, in izdelali raziskovalne naloge, ki so jih na igriv na?in predstavili tudi gledalcem in komisij

U?enci osmih osnovnih šol iz Tomaža, Destrnika in Trnovske vasi, Svetega Jurija, Juršinc, Makol, Vidma ter dveh ptujskih osnovnih šol:  Ljudski vrt in Olge Megli?, so se v ?etrtek zbrali, da bi na festivalu, ki je letos potekal pod naslovom S turizmom gradimo mostove, z veliko mero iznajdljivosti in domišljije pokazali, kaj vse je pomembnega in zanimivega v njihovem okolju, privla?nega tudi za turiste. Gostje in komisija so si najprej ogledali razstavo, nato pa še predstavitev raziskovalnih nalog. Za popestritev sre?anja so otroci iz  osnovne šole Olge Megli? pripravili tudi zabavni program.

Konkurenca je bila huda in odlo?itev komisije zagotovo težka. Državnega sre?anja, ki bo 19. aprila v Ljubljani, se bodo kot najboljši udeležili u?enci iz JVIZ Destrnik – Trnovska vas.

Razstavo si še lahko ogledate na OŠ Olge Megli?, morda pa jo bodo lahko postavili na ogled tudi v mestni hiši.

Na vrh