Domov » Novice » Gospodarstvo » Zadnji počitniŠki teden potekajo žonglerske in tolkalske delavnice

Zadnji počitniŠki teden potekajo žonglerske in tolkalske delavnice

Ta teden v Centru interesnih dejavnosti vsak dan med 10. in 12. uro potekajo žonglerske in tolkalske delavnice, ki se jih je udeležilo okoli 20 otrok. Ti tako zadnji po?itniški teden preživljajo ob zabavnem u?enju žongliranja s poji, žogicami in drugimi zanimivimi rekviziti ter ob u?enju bobnanja na afriške bobne, imenovane djembe. Idejni vodja projekta je Boris Magdalenc, ki je tudi mentor tolkalske delavnice, mentorja žongliranja pa sta Anja Rogina in Nelej Brun?i?. Vsi trije mentorji, ki so se vsak s svojo dejavnostjo sre?ali na razli?ne na?ine, danes svoje znanje z veseljem prenašajo na otroke in mladostnike. žongliranje s  t.i. poji, ki ga u?i Anja Rogina, in z ostalimi rekviziti, ki ga u?i Nelej Brun?i?, pa tudi bobnanje z bobni, ki izvirajo iz zahodne Afike, gre udeležencem delavnic zelo dobro od rok. Sedemletna Ana je tako tudi demonstrirala kako se s poji izvede t.i. metulj, 16-letni Timi pa je povedal, da ga je bobnanje ?isto navdušilo. Zaradi velikega interesa in ustvarjalnosti mladih mentorji raznišljajo, da bi vesele delavnice izvajali tudi med šolskim letom ob vikendih. Omenjene delavnice pa niso edine, ki v sklopu Centra interesnih dejavnosti potekajo ta teden. Pri vhodu v kompleks stare ptujske vojašnice namre? tudi nastaja nov mozaik pod mentorstvom Tomaža Plavca.

 

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika (31. 8.  2007)

Na vrh