Domov » Novice » Gospodarstvo » Cepljenje proti raku na materničnem vratu bi pomagalo mnogim ženskam

Cepljenje proti raku na materničnem vratu bi pomagalo mnogim ženskam

Ptujski Socialni demokrati so ob koncu dopustov in pri?etku novega delovnega obdobja, tudi mestnega sveta, simboli?no pripravili tiskovno konferenco, s katero so, kot pravijo, želeli opozoriti tudi na nevarnost politi?nega glasovanja in odlo?anja v mestnem svetu.

S tem so ciljali predvsem na dogajanje ob julijskem sprejetju odloka o komunalnem prispevku, ki je kar nekaj mesecev dvigoval temperaturo zasedanj ptujskih svetnikov. Amandma, ki ga je vložil Odbor za okolje, prostor in gospodarsko infrastrukturo, in je predvideval 20 odstotno znižanje komunalnega prispevka za cono 2 oziroma okolico Ptuja, je bil na odboru, ki ga sestavlja 7 ?lanov, namre? soglasno sprejet, kasneje pa v samem svetu zavrnjen, z devetimi glasovi proti in osmimi za.
Miran Meško, predsednik odbora ter predsednik SD Ptuj in svetnik SD, vidi razlog za tak razplet v strankarskem glasovanju v ptujskem Mestnem svetu.

Na novinarski konferenci pa so socialni demokrati predstavili še dva predloga, za katera si želijo, da bi dobila ?im širšo podporo razli?nih politi?nih opcij. Odlok o mladini, s katerim so enkrat že neuspešno poskušali, naj bi po mnenju ?lanov Mladega foruma kon?no uredil delovanje in financiranje mladine v ob?ini. Ker so nekatere ob?ine take odloke že sprejele, po mnenju Dejana Levani?a, predsednika Mladega foruma, tudi na Ptuju ob ponovni vložitvi odloka zadržkov ne bi ve? smelo biti.

Na tiskovni konferenci pa so predstavili še predlog, po katerem naj bi ob?ina kot ena od prvih v prora?unu zagotovila sredstva za sofinanciranje cepljenja proti raku na materni?nem vratu ter s tem pripomogla tudi h kasnejši uvedbi obveznega cepljenja na nacionalnem nivoju.
Veliko evropskih držav je namre? že uvedlo takšno cepljenje, prav zdaj pa v Sloveniji, tudi preko spleta, poteka zbiranje podpisov v podporo odlo?itvi, ki bi lahko v bljižnji prihodnosti pomembno vplivala na življenja tiso?ih žensk.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 31. avgusta 2007) 

Na vrh