Domov » Novice » Gospodarstvo » 5. Ptujske grajske igre

5. Ptujske grajske igre

?lani društva Cesarsko kraljevi Ptuj so v soboto, 1.9. pripravili že pete grajske igre z mednarodno zasedbo sodelujo?ih. ?lani ptujskega društva so kostumirani že v dopoldanskem ?asu pozdravili kosce, ki so se udeležili grajske košnje na tradicionalni na?in. Ob 13. uri so se vsi sodelujo?i, bilo jih je okoli 200, zbrali pred Magistratom, kjer so se predstavili. Bili so iz Slovenije (?lani društva Cesarsko kraljevi Ptuj, Janez Kvaternik s skupino, tla?ani iz Spuhlje) Avstrije in Burghausna v Nem?iji, vsi pa so bili oble?eni v obla?ila, ki so odraz srednjeveškega ?asa ali renesanse. Sledil je sprevod proti turnirskemu prostoru na gradu. Tam so pripravili nastope plesnih in glasbenih skupin, viteški turnirji, lokostrelstvo, otroške igre, prikaz orožja in viteških oprav ter podlitev priznanj udeležencem srednjeveškega otroškega tabora, ki so ga ?lani društva izvedli v za?etku julija. Na njem je sodelovalo 37 otrok in 20 animatorjev. Na turnirskem prostoru so v soboto pripravili tudi srednjeveško tržnico (zeliš?ar, medar…) in prikaz starih obrti. V ptujskem društvu ima svoje kostume že okrog 20 ?lanov, zastopani pa so vsi sloji vse od kneza in kneginje, mestnega sodnika z ženo, mladega kneza in kneginje, dvorjanov do bera?a.

 

Na vrh