Domov » Novice » Gospodarstvo » Ptuj bo srediŠče pokrajine Spodnje Podravje

Ptuj bo srediŠče pokrajine Spodnje Podravje

Vlada je sredi marca v usklajevanje poslala paket predlogov zakonov o pokrajinah. V delovnem osnutku zakona o ustanovitvi pokrajin je tokrat prvi? zapisano tudi predvideno število novih pokrajin, njihovi sedeži in meje.

Ena izmed štirinajstih bodo?ih pokrajin naj bi tako bila tudi Spodnje Podravska, ki naj bi obsegala naselja devetnajstih ob?in, v katerih živi 88 000 prebivalcev. Podoben predlog razdelitve države na štirinajst ob?in je nekaj ?asa obravnavala tudi že prejšnja vlada, ki pa je meje Spodnjepodravske pokrajine zarisala nekoliko druga?e.

župan pravi, da nasprotovanja vklju?enih ob?in ne pri?akuje, saj je ve?ina ob?in, z izjemo Središ?a ob Dravi, Svetega Tomaža ter Ormoža  tudi do sedaj medsebojno že sodelovala v Skupni ob?inski upravi. Ptuj je leta 1957 izgubil statusa okraja, še dodaja župan, kar ga je v štiridesetih letih potisnilo v razvojni zaostanek, ki ga je težko premostiti.

V predlogih zakonov je še veliko neznank, predvsem glede prenosa pristojnosti iz ob?in na pokrajine, ter bojazni o bohotenju birokracije. Na Ptuju pa so pri?akovanja vsekakor velika. ?e bodo zakoni sprejeti do konca tega leta, naj bi pokrajine za?ele delovati že leta 2009, na Ptuju pa si želijo, da bi bil sedež pokrajine že v novi stavbi, ki jo nameravajo do takrat zgraditi.

Na vrh