Domov » Novice » Gospodarstvo » Podjetje čisto mesto vzpodbuja Ptujčane k ločevanju odpadkov

Podjetje čisto mesto vzpodbuja Ptujčane k ločevanju odpadkov

Podjetje ?isto mesto Ptuj je za odvoz odpadkov zadolženo v MO Ptuj in še šesnajstih drugih ob?inah Spodnjega Podravja. "Delamo po ob?inskih odlokih, ki so jih sprejele vse ob?ine in v skladu s tem imamo tudi programe 14 dnevnega odvoza. Zraven tega pa imamo tudi lo?eno zbiranje odpadkov preko ekoloških otokov (zbirnih mest) in sicer smo eni od redkih v Sloveniji, ki zbiramo 4 frakcije, vsi ostali zbirajo 3 ali še manj. Enkrat na leto imamo kosovne odpadke in nevarne gospodinjske odpadke prav tako enkrat na leto. Ostanek odpadkov se odvaža na 14 dni, potem zbiramo lo?eno zbrane frakcije preko ekoloških otokov, po odloku bi moral biti na 300 prebivalcev en ekološki otok, mi pa imamo ekološki otok na 200 prebivalcev. ?e pa je kakšna potreba po ve?jih koli?inah še damo dodatno zbirno mesto. Po podjetjih in drugih ustanovah pa se dogovarjamo po potrebi glede na število zaposlenih oziroma glede na število ljudi, ki se gibljejo v temobmo?ju.
Povpre?en Slovenec napravi okrog 420 kilogramov odpadkov na leto. Glede na ta podatek je izra?unan volumen posode, se pravi da bi približno 80 litersko posodo posameznik moral napolniti v mescu dni. Pri nas imamo celo posode z ve?jim volumnom. Glede na koli?ino odpadkov je število posod popolnoma dovolj, vendar na ?istem mestu še zdale? nismo zadovoljni z lo?evanjem odpadkov. Lo?evanje sicer vzpodbujamo na razli?ne na?ine preko kakšnih akcij, medijev… Vendar še nismo prišli do tistih rezultatov, kot bi si jih vsi skupaj želeli. Na Ptuju imamo okrog 300 ekoloških otokov. Ostali ekološki otoki pa so razdeljeni po posameznih ob?inah v okolici Ptuja. Ekološki otoki se praznijo na 14 dni (steklo), ostalo pa vsak teden," je povedal Andrija Koter, direktor podjetja ?isto mesto Ptuj.
Pomembno je, da v posodo, ki jo imajo ob?ani doma, gredo samo ostanki odpadkov. Vsi lo?eno zbrani odpadki bi morali iti na ekološki otok. V primeru, da se nabere ve? ostankov smeti, kot je predvideno, pa jih lahko kadarkoli odpeljete na zbirni center ?istega mesta.  

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 7.9.2007)

Na vrh