Domov » Novice » Gospodarstvo » Pričetek pouka v novi zasebni glasbeni Šoli na Ptuju

Pričetek pouka v novi zasebni glasbeni Šoli na Ptuju

Vrata nove zasebne glasbene šole, ki so jo v preteklih mesecih napovedovali številni koncerti, so se to nedeljo, 2. septembra, tudi uradno odprla. Zbrani so ob slovesnosti do zadnjega koti?ka zapolnili refektorij minoritskega samostana.

Sedemnajst u?iteljev bo v prostorih minoritskega samostana Sv. Petra in Pavla to šolsko leto pou?evalo skupno kar sto deset u?encev v razli?nih programih, še 25 se jih je odlo?ilo za vpis v nadstandardne programe za odrasle. Novost pa je tudi pou?evanje igranja na citre in orgle, saj se je pri predhodnem vpisu po besedah Veronike Emerši?, ravnateljice Zasebne glasbene šole v samostanu Sv. Petra in Pavla, pokazal interes tudi za te instrumente.

Tudi nova glasbena šola bo izvajala javnoveljavni program, hkrati pa si bodo lahko privoš?ili tudi nekatere druga?ne vzgojne pristope, velik poudarek pa bo tudi na liturgi?nem petju. Za marsikoga bo gotovo prav to odlo?ilni razlog pri izbiri šole.
V Sloveniji kar 24 000 u?encev obiskuje glasbeno šolo, kar nas po besedah ministra za šolstvo in šport, dr. Milana Zvera, ki je novo šolo tudi uradno odprl, uvrš?a v sam svetovni vrh. Do sedaj pa je pri nas zaživelo le malo zasebnih glasbenih šol, ki bi bile financirane tudi iz državnega prora?una, kot bo nova ptujska glasbena šola.

Gotovo je, kot je med drugim v slavnostnem govoru povedal tudi minister Zver, da nova zasebna glasbena šola v izobraževanje prinaša nove glasbene pristope in vsebinske kakovosti, ki pomenijo razširitev in obogatitev ponudbe v ptujskem in hkrati tudi slovenskem glasbenem šolstvu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 7. septembra 2007) 

 

Na vrh