Domov » Novice » Gospodarstvo » Grozdje dozorelo prej kot v preteklih letih

Grozdje dozorelo prej kot v preteklih letih

Suša in visoke
temperature, ki smo jih ob?utili v letošnjem letu, so botrovale
temu, da so se prve letošnje trgatve za?ele veliko bolj zgodaj kot
obi?ajno. Pri Kmetijsko gozdarski zbornici na Ptuju smo preverili,
kako ocenjujejo letošnjo letino.

Na ptujskem so prvi vinarji s trgatvami
pri?eli že konec avgusta. To je od dva do tri tedne prej kot
obi?ajno, a primerljivo z letino pred 7 leti." Temperature so v preteklih mesecih narekovale dobro letino, vendar je mo?no deževje v zadnjih tednih stanje v vinogradih nekoliko poslabšalo. Problem, ki se pojavlja so cikaste jegode, vprašljivo pa je tudi, kako bodo dozorele pozne sorte", je ob tej priložnosti povedal Andrej Rebernišek, svetovalec za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Ptuj.

Trenutne analize grozdja kažejo, da je
teža jagod sorazmerno nizka, kar je posledica suše in pomeni
koli?insko slabšo letino. Sicer pa kaže, da bo ve?ji del pridelka
zelo kakovosten, pod pogojem, da bo vinogradnik pravilno dolo?il ?as
trgatve. Rebernišek je še povedal, so se pravila glede same trgatve spremenila, kar pomeni, da pristojni v letošnjem letu ne dolo?ajo, kdaj je ?as za trgatev. O tem se odlo?a vinogradnik sam, pri tem pa mora opraviti vse analize, predvsem glede vsebnosti sladkorja.

Na širšem obmo?ju Ptuja bodo vinogradniki zgodnje sorte grozdja
dokon?no obrali ta konec tedna, vrhunec letošnjih trgatev pa lahko
pri?akujemo prihodnji teden.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 7. septembra 2007 )

Na vrh