Domov » Novice » Gospodarstvo » Kruh se vendarle ni podražil povsod

Kruh se vendarle ni podražil povsod

Cene kmetijskih izdelkov po svetu naraš?ajo. V Sloveniji je letna stopnja rasti cen hrane v juliju dosegla kar 7 odstotkov, kar je veliko nad povpre?jem Evropske monetarne unije, kjer je stopnja rasti dosegla dva odstotka.

Marsikdo se z nizko pla?o ali pokojnino, ki ne sledi zviševanju življenjskih stroškov, le še stežka prebije skozi mesec.

Trgovci za visoke cene živil krivijo predvsem dobavitelje in proizvajalce, ti odgovarjajo, da se cene proizvodov višajo nesorazmerno glede na dvig cen žit, ki pa je resni?no visok.

"Pšenica se je glede na leto 2006 podražila za okoli 60 odstotkov. Leto je dobil kmet za pšenico v povpre?ju 165 evrov, s tem, da so vsi stroški prevzema, analize na primer, prešli na odkupovalca, se pravi mlinarja. To skupno znese kar 180 odstotkov ve? stroškov v primerjavi z lanskim letom," je povedal Daniel Korošec, mlinar iz Kme?kega mlina Korošec.

Vzrok za povišanje cen naj bi ležal predvsem v vsesplošnem pomanjkanju žitaric, ?emur je v veliki meri pripomogla uporaba žitaric za pridobivanje bioetanola, biodiesla. Uporabljajo se tudi za kurjavo. Kljub temu, da se je cena moke povišala, pa je prišlo do zvišanja cen kruha in peciva le v nekaterih ptujskih pekarnah. V treh pekarnah v mestu je tako za žemljo potrebno odšteti od 29 pa do 33 centov. Zanimivo pa je, da v pekarni z najcenejšimi žemljami o dvigu cen tudi zdaj ne razmišljajo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 14. septembra 2007) 

 

Na vrh