Domov » Novice » Gospodarstvo » Otroci so v prometne nesreče največkrat vpleteni kot sopotniki v vozilih

Otroci so v prometne nesreče največkrat vpleteni kot sopotniki v vozilih

Prvih 14 dni pouka so policisti izvajali poostren nadzor nad prometom predvsem v bližini šol in vrtcev z namenom, da bi otroke obvarovali pred morebitnimi nesre?ami v prometu. Ker pa bi naj najve? otrok bilo vklju?enih v prometne nesre?e med vožnjo v avtomobilih, smo se pozanimali, kako lahko mlade sopotnike najbolje zavarujemo. Po besedah Borisa Kozenburgerja, pomo?nika komandirja Policijske postaje Ptuj, se je v zadnjih osem mesecih na obmo?ju ptujske policijske postaje zgodilo približno 800 prometnih nesre?, od tega so bili v 69-ih primerih vanje vpleteni otroci. Za varnost slednjih Zakon o varnosti cestnega prometa dolo?a, da morajo biti do starosti 12 let in višine 120 centimetrov v vozilih ustrezno zavarovani. Kozenburger pojasnjuje:"To pomeni, da morajo uporabljati ustrezne pripomo?ke, ki morajo biti primerni njihovi višini in teži. Za najmlajše so najbolj primerni otroški sedeži, za malo starejše pa jezdeci in skaka?i.." ?e je otrok zavarovan z ustreznimi zadrževalnimi sistemi lahko sedi tudi na sprednjem sedežu, vendar Kozenburger opozarja, da je v tem primeru pomembno  izklopiti zra?ne blazine. Po izkušnjah policistov pa je najbolj varen sedež zadaj desno.Da bili ?im bolj varni tudi prvi šolski dnevi, pa so policisti skrbeli tudi v minulih dneh. Poudarek njihove akcije je bil predvsem na uporabi varnostnih pasov in pravilnih prevozih otrok v šolo in iz nje. Ugotovili so, da stanje ni dobro, saj so na obmo?ju ptujske policijske postaje zabeležili ?ez 100 kršitev uporabe varnostnih pasov in 11 kršitev nepravilnih prevozov v šolo in iz nje. Za takšne prekrške so policisti zara?unali globo v višini dobrih 125 evrov. Kljub takim ali še višjim denarnim kaznim pa Kozenburger meni, da bi k bolj varni vožnji najbolj pripomogla spremenjena kultura mišljenja.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika 18. 9. 2007.) 

Na vrh