Domov » Novice » Gospodarstvo » Elektro Maribor posodablja sistem Števčnih meritev

Elektro Maribor posodablja sistem Števčnih meritev

Na podlagi 77. ?lena uredbe o splošnih pogojih za dobavo in odjem elektri?ne energije, morajo merilna mesta industrijskih odjemalcev omogo?ati merjenje in registracijo ?etrt urnih podatkov o porabi delovne in jalove energije. S tako imenovanimi indukcijskmi števci to v celoti ni mogo?e, zato v podjetju Elektro Maribor te zamenjujejo.
Pri poslovnih odjemalcih in gospodinjstvih pa prav tako merilne števce posodabljajo, kajti veliko jih je že starih in ne dosegajo zahtevanih predpisov. Stroške, ki nastanejo z dobavo in montažo sodobnih števcev, v celoti pri obstoje?ih odjemalcih elektri?ne energije pokriva Elektro Maribor.
Zaradi nenehnega tehnološkega napredka na podro?ju dobave in odjema elektri?ne energije, v Elektro Maribor  na?rtujejo še druge novosti. Te so povezane z daljinskim upravljanjem sistema, v pripravi so pa tudi pilotski projekti po vzoru Evropske unije.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 14. septembra 2007) 

Na vrh