Domov » Novice » Gospodarstvo » Vedno več brezposelnih strokovnjakov

Vedno več brezposelnih strokovnjakov

Tokratni, tretji, zaposlitveni sejem, ki je potekal v ?etrtek, 20. septembra, na Ptuju, je bil namenjen predvsem zaposlovanju brezposelnih strokovnjakov, ki naj bi jih bilo v državi kar osem odstotkov. Še prav posebej težko pa strokovnjaki najdejo zaposlitev prav v naši regiji.

Zadnja tri leta na ptujskem zavodu za zaposlovanje opažajo, da kljub temu, da število brezpoelnih upade vsako leto za nekaj sto, število brezposelnih strokovnjakov letno naraš?u. Po besedah Vlaste Stojak, direktorice ptujske obmo?ne službe zavoda za zaposlovanje, je bilo tako celo težko najti 10 delodajalcev, ki so se na sejmu predstavili, ob pogoju, da bodo zaposlili vsaj enega strokovnjaka, saj jih ve?ina takega kadra naj ne bi potrebovala.

"Res se ve? zaposljuje v proizvodnih linijah, v delovno intnzivnih panogah, v terenskih delih, v manjših podjetjih, kjer praviloma veliko visokoizobraženega kadra ne potrebujejo ali ne vidijo te potrebe. Mi smo še vedno prepri?ani, da bi, ?e bi takšen kader dobili, vlagali v njega in razvijali podjetja, bilo ve? priložnosti za razvoj naše regije, kajti ravno ta delovna mesta strokovnjakov prinašajo razvojno komponento," pojasnjuje Stojakova.

Na trgu dela prihaja do neskladij med povpraševanjem delodajalcev in ponudbo znanj brezposelnih. Podjetja iš?ejo predvsem kadre naravoslovnih smeri, ki jih primanjkuje, strokovnjakov drugih strok je spet preve?. Po mnenju doc. dr. Dušana Klinarja, direktorja Znanstvenoraziskovalnega središ?a Bistra,  soorganizatorice sejma, je za uskladitev ponudbe in povpraševanja potrebno predvsem bolj dolgoro?no na?rtovanje zaposlovanja v podjetjih, tudi v obliki konkretnih štipendij podjetij.

Na tokratni sejem so organizatorji povabili blizu 2000 brezposelnih oseb razli?nih izobrazb, prvi? so se predstavili zavodi, ki ponujajo izobraževalne programe za odrasle, zanimiva pa je bila tudi možnost obratne poti iskanja zaposlitve – osebna predstavitev brezposelnih strokovnjakov delodajalcem. Zaradi množi?nosti obiska zaposlitvenih sejmov pa po besedah ptujskega župana, dr. Štefana ?elana, za v prihodnje že razmišljajo tudi o ve?dnevnem sejmu v pokritem sejemskem prostoru.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 21. septembra 2007) 

 

Na vrh