Domov » Novice » Gospodarstvo » UčbeniŠki skladi v ptujskih osnovnih Šolah dobro uveljavljeni

UčbeniŠki skladi v ptujskih osnovnih Šolah dobro uveljavljeni

Novost v letošnjem šolskem letu, ki se nanaša na izposojo u?benikov iz u?beniških skladov, je zagotavljanje brezpla?ne izposoje u?benikov iz u?beniških skladov za otroke od prvega do vklju?no sedmega razreda osnovne šole. V ptujskih osnovnih šolah smo preverili, kolikšen odstotek u?enk in u?encev koristi u?beniške sklade.

U?beniški skladi so v osnovnih šolah na Ptuju dobro uveljavljeni in, kar je še pomembnejše, tudi dobro izkoriš?eni. V osnovni šoli Olge Megli? si je v letošnjem šolskem letu u?benike sposodilo 98 odstotkov vseh u?enk in u?encev. Sklad je na šoli aktiven že 24 leto. 98 odstotni delež pri izposoji beležijo tudi v osnovni šoli Mladika. V osnovni šoli Ljudski vrt pa je odstotek v primerjavi s prejšnjimi leti višji. Sicer pa krepko nad 90 odstotki.

Kljub temu, da u?beniški skladi mo?no zmanjšujejo finan?no breme staršev, pa je še zmeraj veliko takšnih, ki so s težavo premogli stroške ostalih potrebš?in, ki jih šolar potrebuje.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 21. septembra 2007)

Na vrh