Domov » Novice » Gospodarstvo » Knjižna zapuŠčina Ivana Potrča

Knjižna zapuŠčina Ivana Potrča

Po tem, ko se je ptujska knjižnica, imenovana po rojaku, pisatelju in dramatiku Ivanu Potr?u, leta 2000 preselila v obnovljene in veli?astne prostore Malega gradu, se tod venomer kaj dogaja, zaposleni se namre? trudijo, da je za kulturne navdušence poskrbljeno z razli?nimi razstavami in ostalimi vrhunskimi dogodki. 4. oktobra so tako vabili na slovesnost ob odprtju spominske sobe in knjižne zapuš?ine Ivana Potr?a.

Osrednja kulturna ustanova na Ptuju se od leta 1993 imenuje po rojaku, pisatelju in dramatiku, Ivanu Potr?u, ki je zdaj dobil še posebno spominsko sobo. Potr?evo zasebno knjižno zapuš?ino je knjižnici že leta 1998 podarila njegova soproga, mladinska pisateljica Branka Jurca. Zbirka šteje kar 2.292 enot in obsega doma?o literaturo, ki je najštevil?nejša, pestra pa je tudi izbira tujejezi?ne literature v makedonskem, ruskem, nemškem, madžarskem, angleškem, srbohrvaškem, albanskem, poljskem in ?eškem jeziku. Mag. Matjaž Neudauer, direktor knjižnice: "Za nas, zaposlene v knjižnici je bil danes velik dogodek. V projekt vzpostavitve spominske sobe in knjižne zapuš?ine Ivana Potr?a smo vložili res ogromno dela".

Potr? se je rodil v Štukih pri Ptuju, v revni družini z 10. otroci. Božena Kmetec Friedel, vodja projekta knj.zapuš?ine Ivana Potr?a: "Njegova družina se je težko prebijala skozi življenje. Posebej gospodarska kriza, prihajajo?i hitlerizem in izkoriš?anje malega ?loveka ni pustilo neprizadetega mladega Ivana, ki je bil takrat še dijak. Vklju?il se je v partijo in pridružil komunistom. Zaradi tega je bil tudi zaprt 11 mesecev, od tega jih je šest preživel v zaporu, kjer so tudi nastali osnutki za poglavitna dela, kot je roman Na kmetih in Kopa?i, za katerega je leta 1955 dobil tudi Prešernovo nagrado. Prešernovo nagrado je dobil tudi za Kreflovo kmetijo, leta 1947".

Na vrhunsko pripravljeno prireditev so v knjižnico povabili številne goste, med drugim tudi državno sekretarko na Ministrstvu za kulturo, mag. Marjeto Novak Kaiser, prišli pa so tudi številni Potr?evi sorodniki. Mi smo pred kamero ujeli njegovega sina, ki je takole podoživel svoje spomine na o?eta. Ivan Potr? – Van?, sin Ivana Potr?a: "Takrat so bili težki ?asi, videli smo se bolj malo, ve? nekoliko le, ko sem študiral v Ljubljani. Med vojno je bil o?e v partizanih, pred vojno je bil zaprt".

Na slovesnosti sta odlomke iz Potr?evih dramskih besedil odli?no interpretirala Iva Krajnc, ?lanica ljubljanskega Mestnega gledališ?a in Igor Samobor, ?lan ljubljanske Drame, za glasbene sladokusce pa je poskrbel Komorni moški zbor.

Objavljeno v Ptujski kroniki, 9.10.2007 

 

Na vrh