Domov » Novice » Gospodarstvo » Urejenost Mestnega parka tesno povezana z dogajanjem ob koncu tedna

Urejenost Mestnega parka tesno povezana z dogajanjem ob koncu tedna

V letošnjem letu za urejenost Mestnega parka, kot tudi ostalih zelenih površin, ulic, trgov in plo?ikov v mestu, skrbi podjetje ?isto?a s Trzina, katerega je Mestna ob?ina Ptuj izbrala na podlagi javnega razpisa.V prid podjetja je odlo?ila cena, ki je bila za ve? kot 100 tiso? evrov nižja od ostalih ponudnikov.
" Menimo, da je za vzdrževanje parka dobro poskrbljeno. Ve?jih kritik na ta ra?un ni bilo, razen ob ekstremnih situacijah.Ob tej priložnosti bi omenil Turisti?no društvo Ptuj, ki je v za?etku pomladi poskrbelo za cvetli?ne grede", je povedal Janko Širec, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in okolje v Mestni ob?ini Ptuj.
Sicer pa je urejenost mestnega parka v zadnjih letih tesno povezana z dogajanjem ob koncih tedna. Park namre? slovi kot priljubljeno zbirališ?e mladih, kar pa puš?a sledi in povzro?a ve?ji obseg dela vzdrževalcem." Najve? dela je ob sobotah in nedeljah, takrat je park poln mladih, ki pijejo in kadijo.To je katastrofa. Delamo od 6 zjutraj do 1 popoldan, v?asih delo podaljšamo", pravi Hermina Belšak, delavka podjetja ?isto?a.
Po besedah Janka Širca si v Mestni ob?ini Ptuj prizadevajo, da bi park preuredili, vanj pa umestili vsebine, ki bi na nek na?in ustavile nekontrolirano dogajanje in s tem posledice tega.
Kljub prizadevanjem pa podoba Mestnega parka v ve?ernih urah ostaja žalostna. Samo pogled na nekdaj sodobno razsvetljavo kaže, da so mesta, kjer naj bi bile lu?i popolnoma uni?ena, ogrodje pa je že pošteno na?el zob ?asa.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 5.oktobra 2007)

Na vrh