Domov » Novice » Gospodarstvo » Vpis v ptujske srednje Šole

Vpis v ptujske srednje Šole

V slovenskem prostoru je zadnja leta število otrok na prehodu iz osnovne v srednje šole letno manjše za okrog 1500. Preverili smo, koliko je dijakov v ptujskih srednjih šolah. V Gimnaziji Ptuj prvi letnik obiskuje 208 dijakov, ki so tako kot dijaki v preteklem šolskem letu razdeljeni v sedem oddelkov. Število vpisanih v srednje šole v okviru Šolskega centra Ptuj, pa je nekoliko nižje kot lani. Vseh dijakov v štirih ptujskih srednjih šolah je letos prvi? nekoliko manj kot 2000.
"V letošnjem šolskem letu novih izobraževalnih programov nismo odpirali. Vzroka za to sta dva. Eden je ta, da je v preteklih letih potekar kar obsežen projekt prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja, tako da zdaj niso razpisovali ali širili mreže izobraževalnih programov. Med nove programe pa bi kljub temu lahko našteli programe na kmetijski šoli, ki so prenova starih programov. Nazivi so druga?ni, strukturirani so modularno, gre za nove principe in nove prijeme izobraževalnega procesa. V ostalih srednjih šolah so ohranili programe, kot so bili v preteklih letih, razen interes za administratorja na ekonomski šoli je bil tako majhen, da smo te dijake preusmerili v ekonomske tehnike ali v trgovce, tako da ta izobraževalni program v letošnjem letu v prvem letniku ne izvajamo. Dogajajo pa se premiki, delno strukturni, ki so verjetno posledica v našem okolju predvsem zaradi aktivnosti, ki so jih posamezniki in skupine intenzivno izvajali, to je promocija naravoslovja in tehnike. Delež mladih, ki se odlo?ajo za mehatroniko se pove?uje, saj ta kader je iskan po Sloveniji," je med drugim o vpisih v prve letnike povedal Branko Kumer, direktor šolskega centra Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 9.10.2007)

Na vrh