Domov » Novice » Gospodarstvo » Donatorska akcija aparatov bele tehnike

Donatorska akcija aparatov bele tehnike

Lions klub Ptuj, ki letos praznuje svojo 10. obletnico obstoja, je v torek, 8. oktobra ob zaklju?ku donatorske akcije aparatov bele tehnike, pripravil tiskovno konferenco, ki je potekala v Park hotelu. Povezoval jo je Branko Brumen, pooblaš?enec za odnose z javnostmi v omenjenem klubu.

Podjetje Dar d.o.o. se je ob svoji 10. letnici delovanja trgovine EL – DAR odlo?ilo za posebno akcijo, s katero so želeli pomagali tistim, ki so v našem okolju pomo?i najbolj potrebni. Lions klub jim je prisko?il na pomo? kot koordinator akcije, ob svoji 40. letnici obstoja pa se je akciji pridružilo še podjetje Sen?ar in Gorenje iz Velenja. Skupaj so kar 30 družinam z obmo?ja Haloz, Slovenskih goric in Ptuja, donirali štedilnike, hladilnike in pralne stroje. Družine, ki so jim bili podarjeni aparati, so izbrali v sodelovanju s Centrom za socialno delo, nekaj jih je predlagalo tudi društvo za cerebralno paralizo Son?ek. Razumljivo je, da ti ljudje, ki že tako živijo v težkih življenjskih razmerah, pozornosti medijev niso želeli.

Jurij Šarman, predsednik Lions kluba Ptuj: "Lions klub Ptuj je doniral tudi svoj ?as. ?lani društva so sami pomagali pri razvozu teh aparatov, opravljenih pa je bilo kar 31 ur prostovoljnega. Seveda gre zahvala tudi vsem podjetjem, ki so donirala, brez njih ta akcija ne bi bila mogo?a". Brigita Pulko, predsednica Društva za cerebralno paralizo Son?ek: "V svojem imenu in v imenu vseh družin, katere smo predlagali, bi se rada iskreno zahvalila. ?e je le možno si takšnih in podobnih akcij želim tudi vnaprej". Lions klub in društvo Son?ek sicer že sedem let sodelujejo pri tradicionalnem projektu novoletne obdaritve socialno ogroženih družin, vsako leto pa na posebni boži?no – novoletni stojnici Lionsi v humanitarne namene prodajajo izdelke varovancev društva. Tudi mag. Miran Kerin, direktor Centra za socialno delo je pozdravil idejo tokratne akcije. "Lahko bi se sicer podaril denar in podelil v humanitarne namene, ampak nekaj tako izvirnega, kot je 30 gospodinjskih aparatov in televizija za varno hišo, pa že dolgo nisem bil deležen. Samo upam lahko, da vaša akcija ni ta zadnja, skoraj prepri?an pa sem, da temu ni tako. Hkrati pa vam dajem še moralno spodbudo, za še kakšno podobno izvirno zamisel".

Robert Kokol, lastnik podjetja Dar d.o.o.: "Z veseljem smo se priklju?ili tej akciji, v sodelovanju s podjetjem Gorenje pa smo dobili še posebne pogoje pri nakupu aparatov. Mislim, da ta akcija ne bo zadnja in da bo v našem podjetju postala tradicionalna".

Milan Sen?ar, Sen?ar d.o.o., podpreds.Lions kluba: "Glede na to, da sem aktiven ?lan kluba že kar nekaj let, sem se želel tudi s svojim podjetjem, ki že 40 let deluje na podro?ju elektrotehnike, vklju?iti v to akcijo in pomagati pomo?i potrebnim".

Kot je ob koncu tiskovne konference dejal Branko Brumen, v klubu upajo, da bo v prihodnje še kakšno doma?e podjetje sledilo vzoru podjetij Dar in Sen?ar d.o.o., Lionsi pa so še enkrat ve? dokazali, da so v klubu zbrani ljudje, ki jim je resni?no mar tudi za tiste, ki pomo? dejansko potrebujejo. Na lovorikah svojega 10 – letnega dela zagotovo ne bodo po?ivali, saj so se že vklju?ili v novo akcijo, v kateri bodo Pokrajinskemu muzeju prisko?ili na pomo? pri ureditvi dvigala za invalide.

Objavljeno v Ptujski kroniki, 12.10.2007 

 

 

 

Na vrh