Domov » Novice » Gospodarstvo » Občinski odlok je neživljenjski

Občinski odlok je neživljenjski

Pomanjkanje prostora v ptujskih športnih dvoranah vedno znova postane opazno ob nižjih temperaturah. Nekateri starši naj bi bili tako prisiljeni svoje otroke voziti na treninge tudi v druge ob?ine. Sprašujejo se, ali telovadnic resni?no ni dovolj, ali pa gre le za nepravi?no razdelitev prostora.

Na zadnji seji Mestnega sveta je tudi Milan Petek, iz poslanske skupine SDS opozoril, da lani razpisa Zavoda za šport za oddajo telovadnic, ki bi po odloku moral biti, ni bilo. To naj bi imelo za posledico, da marsikdo ni mogel koristiti razpoložlivih prostorov. Enako naj bi se dogajalo tudi letos.

Vladimir Sitar, direktor Zavoda za šport Ptuj, priznava, da razpisa ni bilo tudi letos, saj naj bi se podvajal z razpisi, ki jih pripravljajo šole same. Direktor zavoda še trdi, da je ob?inski odlok neživljenjski, ter da se trudijo v dogovoru s šolami vsem klubom vendarle priskrbeti ustrezne prostore. Telovadnic, to je dejstvo, na Ptuju pa? primanjkuje. Rokometna šola Ptuj, ki je letos združena s klubom, mora na primer dvakrat tedensko opravljati treninge v  markovški dvorani, saj ima na Ptuju primerno igriš?e le prezasedena dvorana Šolskega centra.
Vendarle pa je trenutno je od 210 razpoložljivih ur tedensko v telovadnicah, 45 ur še vedno prostih, a so še nezasedene ve?inoma manjše telovadnice. Letos pa so po pogovorih v dvorani Šolskega centra, ki je v celoti na razpolago prav rokometnemu klubu, dobili še dodatne tri ure. Na o?itke, da prostore namesto klubov zasedajo rekreativci, ki pa? to pla?ajo, pa Sitar odgovarja, da imajo osnovne šole tudi svoje potrebe in so njihovi prostori namenjeni tudi njim. In še dodaja, da bodo razpis, ?e bodo na ob?ini vztrajali, pa? objavili in oni razporejali dejavnosti, ki se odvijajo v ptujskih telovadnicah. Vendar pristavlja, da to ne bo lahko.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 12. oktobra 2007)

Na vrh