Domov » Novice » Gospodarstvo » Delavci napovedujejo množični protestni shod

Delavci napovedujejo množični protestni shod

Preteklo sredo je ptujska obmo?na organizacija Zveze svobodnih sindikatov pripravila tiskovno konferenco, ki se je je udeležil tudi predsednik zveze Dušan Semoli?. Predstavili so skupne zahteve slovenskih sindikatov po uskladitvi osnovnih pla? zaposlenim in v primeru, da vlada ne bo ugodila zahtevam delavcev, za november napovedali množi?ni protestni shod v Ljubljani.

Zadnjemu množi?nemu shodu delavcev smo bili pri?a novembra 2005, ko se jih je kljub mrazu in snegu po ocenah sindikatov v Ljubljani zbralo kakšnih 40 000. Takrat so delavci nasprotovali uvedbi enotne dav?ne stopnje, ki bi po mnenju sindikatov pomenila smrt socialne države. Danes so zahteve povezane z visoko stopnjo inflacije in vedno bolj nemogo?imi življenjskimi razmerami slovenskih delavcev.

"Mi predvsem zahtevamo, da zaradi letošnjega dviga cen, ki so res prizadele zlasti delavske pla?e, vedno težje je kupiti hrano in še kaj, pride že letos do korekcije teh pla?. To je ena zahteva. Druga zahteva je, da bi naslednje leto že v februarju prišlo do korekcije pla? glede na znan podatek inflacije za leto 2007, ne pa, da bi ?akali do avgusta, kot smo ?akali letos. In tretja zahteva, za nas izjemno pomembna, je, da se vendarle dogovorimo o poti, ki naj tudi slovenskega delavca pripelje do evropskih pla?," je zahteve združenja sindikatov strnil Dušan Semoli?, predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Imamo evropske cene, evropske dobi?ke in nagrade menedžerjev, le pri pla?ah delavcev ta evropskost ni vidna, pravijo v svobodnih sindikatih. Zato zahtevajo, da se pri korekciji pla? poleg inflacije kon?no za?ne upoštevati tudi produktivnost, in to produktivnost ne le na ravni podjetij, temve? tudi na panožni ravni, kar je obi?ajna praksa tudi v ve?ini držav Evropske unije. Le to je namre? pot do evropskih pla?, poudarja Semoli?.

Še posebej je problem nizkih pla? in brezposelnosti viden v manj razvitih regijah, med katere se še vedno prišteva tudi obmo?je nekdanje ptujske ob?ine. Najve?ji problem ptujskega obmo?ja vidi Boris Frajnkovi?, sekretar Obmo?ne organizavije ZSSS Ptuj, v zelo razširjenem zaposlovanju za dolo?en ?as in dejstvu, da veliko delavcev prejema zgolj zakonsko dolo?ene najnižje pla?e, to je 538 evrov bruto. "Tam, kjer pa so pla?e v skladu s panožnimi kolektivnimi pogodbami, pa so ve?inoma upoštevani minimumi, dolo?eni v pogodbah," opisuje zaskrbljujo?e stanje na Ptujskem Frajnkovi?.

Sindikati zaradi dosedanje nepripravljenosti vlade za ugoditev zahtevam delavcev napovedujejo množi?ne demonstracije 17. novembra v Ljubljani, ko naj bi delavce pri njihovih zahtevah podprli tudi študentje in upokojenci. V primeru, da tudi to ne bi zadostovalo, pa razmišljajo celo o generalni stavki.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 16. oktobra 2007) 

 

Na vrh