Domov » Novice » Gospodarstvo » Priznanja in plakete za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju na Ptujskem

Priznanja in plakete za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju na Ptujskem

Društvo ravnateljev ptujskega obmo?ja je skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in sindikatom vzgoje in izobraževanja pripravilo sre?anje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Na šestem sre?anju so podelili kar 23 priznanj in pet plaket doktorja Franja žge?a. Prireditev je bila minuli ponedeljek, 8. oktobra, v kulturni dvorani Gimnazije Ptuj. Priznanja in plakete so prejeli tisti strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju, od vrtca do srednjih šol, ki so v letošnjem letu bili pri delu na svojem podro?ju nadpovpre?no uspešni. Slavnostni govornik na prireditvi je bil dr. Viljem Š?uka, zdravnik, psihoterapevt, predavatelj in pisec. Najbolj aktualna za delavce v vzgoji in izobraževanju pa je v tem ?asu zagotovo prenova u?nih na?rtov in sodobne oblike pou?evanja, spremljajo pa tudi spreminjanje zakonodaje na podro?ju izobraževanja.
Na prireditvi se je od pedagoškega dela poslovil dosedanji ravnatelj osnovne šole Markovci Jože Foltin, ki po 41 delovnih letih odhaja v zaslužen pokoj. Za popestritev pa so poskrbele ?lanice pevskega zbora Vrtca Ptuj, ki so zaigrale humoresko 3 h?ere.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 16.10.2007)

Na vrh