Domov » Novice » Gospodarstvo » 2. ptujska ekoloŠka tržnica

2. ptujska ekoloŠka tržnica

Po štirih mesecih smo na Ptuju v soboto, 31. marca, ponovno lahko kupili pridelke in živila tudi na ekološki tržnici. žal je bila ponudba tokrat okrnjena na le dve prodajni stojnici. Kupci pa so bili kljub temu zelo zadovoljni.

Drugi praznik ekoloških kmetij na Ptuju je kupcem tudi tokrat ponudil izbiro zdravju in okolju prijaznih izdelkov. Kateri izdelki so ozna?eni kot ekološki in kdo to preverja, dolo?a predpis, ki velja za vse ?lanice evropske unije. živila, ki se ponašajo z oznako ekološka, morajo namre? biti pridelana brez kakršnihkoli kemi?nih sredstev, živali morajo imeti vedno na razpolago dovolj kakovostne krme ter živeti v primernih in dovolj prostornih prostorih. Vsa ekološka živila, ki so bila na voljo, so natan?no kontrolirana, spremlja pa jih tudi certifikat. Ve?ina kupcev, ki smo jih povprašali za mnenje, pa s trenutno ponudbo tovrstnih izdelkov na našem tržiš?u ni prav zadovoljna. 

Pobudo Združenja za ekološko kmetovanje severovzhodne Slovenije in Soroptimistk tisti, ki si želijo podobnih izdelkov, sprejemajo z odprtimi rokami in upajo, da bomo v prihodnosti pri?a pestrejši in redni ponudbi, kakršna že je v nekaterih mestih po Sloveniji.

Na vrh