Domov » Novice » Gospodarstvo » Zaplet okoli zemljiŠč za večnamensko Športno dvorano

Zaplet okoli zemljiŠč za večnamensko Športno dvorano

Na Ptuju se že dolgo govori o potrebi po novi ve?namenski dvorani. Zdaj so, tako previ župan, ugotovili, da sta potrebni pravzaprav dve, športna in kulturna. Zapleta pa se predvsem pri zemljiš?ih za prvo, kjer se interesi ob?ine križajo z interesi bolnišnice in ministrstva.

Obstajata sicer dve možni lokaciji za ve?namenska športno dvorano. Veliko interesa naj bi bilo za izgradnjo dvorane na sedanjem pomožnem igriš?u ob ptujskem stadionu. Bolj vro?e pa so razprave o drugi možni lokaciji,  v bližini Osnovne šole Ljudski vrt, saj so tu tr?ili razli?ni interesi, pa tudi lastništvo zemljiš?a še vedno ni jasno.

župan trdi, da so bila sporna zemljiš?a po zemljiških knjigah vodena znotraj Ministrstva za zdravje oziroma ptujske bolnišnice. To naj bi bilo celo s strani državnega pravobranilstva ugotovljeno za napa?no, zato jih je bilo treba prenesti v zemljiške knjige ob?ine, kar naj bi nato tudi storili. Na to pa naj bi se nato pritožila bolnišnica. Direktor Splošne bolnišnice Jožeta Potr?a Ptuj, Robert ?eh, zaplet z zemljiš?i pojasnjuje nekoliko druga?e. Zanj  krivi ob?ino, saj naj bi pritožbo zaradi samovoljnih dejanj ob?ine, ki je na podlagi ugotovitvenega sklepa mestnega sveta zemljiš?a vpisala v zemljiške knjige kot svoje, vložili skupaj z ministrstvom. Pritožbi naj bi bilo ugodeno in vpis izni?en. Temu pa naj bi sledila pritožba ob?ine na vrhovno sodiš?e, kjer naj bi postopek še potekal.

Bolnišnica ima namre? prav tako na?rte za širitev na spornem zemljiš?u. Dogovarjali so se že za partnerstvo z domom upokojencev, ki bi lahko v novem objektu izvajal del rehabilitacije, bolnišnica pa bi lahko na to podro?je širila ortopedski oddelek in zato, pravi ?eh, na tem zemljiš?u ne vidi parkiriš? ali kakšnih drugih objektov.

Za ve?namensko kulturno dvorano naj bi bila po županovih besedah najprimernejša lokacija sedanjega javnega parkiriš?a ob Potr?evi cesti, kjer si želijo zasebne podzemne garaže. Ta naj bi v primeru, da vodna školjka, ki bi varovala garaže pred podtalnico, ne bi bila potrebna, lahko zagotovila sredstva za nadgradnjo dvorane, ki pa bi bila v javni lasti.

Na vrh