Domov » Novice » Gospodarstvo » 22. april – Dan Zemlje

22. april – Dan Zemlje

Bliža se 22. april, dan Zemlje, ko se nas ve?ina vsako leto vsaj za en dan zave, v kakšni meri onesnažujemo naš planet. Tudi nekateri mestni svetniki so izrabili priložnost in na zadnji seji dali pobude za ureditev in ?iš?enje najbolj problemati?nih to?k našega mesta.

Turisti?na zveza Slovenije je ena od vsakoletnih pobudnikov spomladanskih ?istilnih akcij po vsej državi. Svetnik Albin Pišek, je na zadnji seji mestnega sveta predlagal celo ustanovitev strokovnega telesa, ki naj bi na?rtovalo in skrbelo za kakovostno izvedbo spomladanske ?istilne akcije na Ptuju. Ob?ina jo je na?rtovala že v za?etku meseca, a je niso izvedli zaradi napovedi slabšega vremena. ?istilna akcija bo na Ptuju potekala v soboto, 21. aprila, vanjo pa si želijo pritegniti ?imve? osnovnih in srednjih šol. V akcijo ?iš?enja naj bi se vklju?ila tudi ptujska društva, pri ?iš?enju Drave pa naj bi pomagali še potaplja?i. Samostojne akcije, ki naj bi obeležile dan zemlje, pa pripravljajo tudi  ptujski zeleni. Njihov svetnik Vlado ?uš  se je v mestnem svetu zavzel za celovito ?iš?enje potoka Grajena, pripravljajo pa tudi druge aktivnosti. Prav tako v soboto bodo organizirali ekološki spust po Dravi in posvet Sonaravno življenje na in ob reki Dravi, ki se ga bodo udeležili tudi tuji gostje, obeta pa se nam še že tradicionalno deljenje humusa. Letos bodo prvi? na ta dan organizirali tudi ekološko tržnico.

Kot vsako leto bodo tudi letos na dan zemlje najbolj aktivni osnovnošolci. ?istilne akcije so že napovedale breška šola, Olga megli? in Mladika. Najpomembnejša naloga ob dnevu zemlje pa je, kot vsi radi poudarjajo te dni, da se ljudje zavemo, da je zemlja naš dom vseh 365 dni v letu, ne le 22. aprila.

Na vrh