Domov » Novice » Gospodarstvo » Posvet o turizmu

Posvet o turizmu

Politika turisti?nega razvoja Slovenije, Lokalne turisti?ne organizacije in Banka turisti?nih priložnosti Slovenije so bile tri glavne teme posveta, ki je v ?etrtek, 12 aprila, potekal v Termah Ptuj. Udeležilo se ga je mnogo vidnih predstavnikov organizacij in podjetij, ki delujejo na podro?ju turizma na Ptuju in širše v Sloveniji.

Na Posvetu o Politiki turisti?nega razvoja Slovenije in o strategiji turizma na Ptuju so zbrani želeli pojasniti nove usmeritve turizma, v katerem  na Ptuju, pa tudi drugod po Sloveniji, prihaja do prelomnic. Najti je treba model, je v uvodnem govoru povedal direktor ptujskih Term, kako izkoristiti ?im ve? sredstev, ki so na razpolago v Evropski uniji. Ena pomembnejših tem posveta  je bila tudi reorganizacija lokalnih turisti?nih organizacij, vlogo katere naj bi na Ptuju prevzel Konzorcij Kurent. 

Po mnenju direktorja direktorata za turizem je potrebno podro?je turizma nujno deregulirati. Druga pomembna stvar, zapisana tudi v Strategiji turizma 2007 – 2011,  je velik pomen regionalnega razvoja turizma, ki vklju?uje tudi tiste regije, ki so bile do sedaj iz podobnih strategij izvzete. Po besedah Dimitrija Piciga, direktorja Slovenske turisti?ne organizacije, so do sedaj pogrešali predvsem kompetentnega sogovornika, ki bi zastopal lokalne interese. Zato si želijo predvsem ve?je organiziranosti na lokalni ravni, nekoga z odgovornostjo in pristojnostmi. V novi strategiji je tako veliko pozornosti namenjene uvajanju modela destinacijskega managementa. Tako naj bi na Ptuju poleg zdajšnjega podiplomskega študija turizma v jeseni zaživel tudi visokošolski program destinacijskega managementa po bolonjskem principu.

Nova pridobitev na podro?ju turizma, ki so jo prav tako predstavili na posvetu, je Banka turisti?nih priložnosti Slovenije, ki predstavlja orodje za dostop do ljudi, ki imajo inovativne ideje, saj so te vedno pomembnejši dejavnik turizma. Hkrati pa poziva gospodarstvo, da ideje odkupi in jih pomaga razviti.

Na posvetu smo še izvedeli, da je v vladni proceduri tudi že novela Zakona o gostinstvu, kar je dobra novica za ptujske prireditve, kot sta Martinovanje in Dobrote slovenskih kmetij, saj naj bi predvidevala za vse s statusom katerekoli dopolnilne kmetijske dejavnosti, da bodo lahko tudi na takih prireditvah ponujali svoje izdelke.

Nenazadnje pa smo prvi? izvedeli tudi ime novega ptujskega hotela, ki naj bi se imenoval Grand hotel Primus, ime, ki so ga v rimskih ?asih podeljevali prvorojencem. Gotovo primerno ime za hotel, ki naj bi pripovedoval rimsko zgodbo in hkrati tudi zgodba najstarejšega slovenskega mesta.

(objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 13. aprila 2007)

Na vrh