Domov » Novice » Gospodarstvo » Ptujska stanovanjska problematika

Ptujska stanovanjska problematika

Prej ali slej se, predvsem mladi, v življenju sre?ajo s težavo, kje bivati. Možnosti je ve?. Zaradi za mnoge previsokih cen stanovanj in hiš, se marsikdo odlo?i za najem stanovanja.  Najugodnejša za najem so gotovo neprofitna stanovanja. Tudi teh pa na trgu primanjkuje, zato je pot do njih vse prej kot lahka.

Glede na povpraševanje je na Ptuju za prodajo trenutno na voljo premalo stanovanj. Najmanj bi tako odšteli, ?e bi se odlo?ili za nakup vrstne hiše, 490 evrov za kvadratni meter. Kvadratni meter garsonjere naj bi znašal na Ptuju okoli 1200 evrov, cene za enosobna stanovanja, ki merijo okoli 40 kvadratnih metrov, pa se po podatkih nepremi?ninski agencij gibljejo med 1100 in 1150 evri. Cena je seveda mo?no odvisna od leta izgradnje bloka, obnovljenosti bloka in stanovanja, nanjo pa ima vpliv tudi lega stanovanja v bloku. Za ve?ja stanovanja cena pade tudi pod 1000 evrov za kvadratni meter, teh pa je tudi najve? na voljo, ko želimo kupiti stanovanje s pomo?jo agencij za nepremi?nine.

Na Ptuju je zelo malo novogradenj, tudi nova bloka v Rabelj?ji vasi in  Zgornji Hajdini blizu Ptuja naj nebi zadostila povpraševanju. Najugodnejša možnost, ?e se odlo?imo za najem, pa  ostajajo neprofitna stanovanja, mednje sodijo tudi nekdanja socialna stanovanja, s katerimi upravlja Podjetje za stanovanjske storitve, ki  ima z ob?ino podpisano pogodbo za dobo  50-ih let.

V lanskem letu so na ob?ini prejeli 475 vlog za najem neprofitnih stanovanj, od tega se jih je 318 izkazalo za upravi?ene. Ob?ina pa ima v lasti vsega skupaj nekaj ?ez 650 tovrstnih stanovanj. Vendarle pa naj bi se  obetali novi stanovanjski objekti v Rabel?ji vasi in na Osojnikovi cesti. Na Podjetju za stanovanjske storitve so manj optimisti?ni, saj se bojijo, da bodo na tej lokaciji na voljo le najemna stanovanja po tržnih cenah. Zanimivo pa je, da neprofitna stanovanja, kljub temu, da jih primanjkuje, ob?ina tudi prodaja. Na ob?ini pojasnjujejo, da prodajajo le stanovanja, ki so zaradi velikosti neprimerna za trenutne najemnike, drugih pa jim ne morejo ponuditi, ali pa so to stanovanja, ki se nahajajo v blokih, v katerih je ve?ina stanovanj že lastniških. Stanovanja ve?inoma  prodajo obstoje?im najemnikom, ki s tem rešijo svoj bivalni problem, ob?ina pa tega stanovanja tako ali tako ne bi mogla dati drugemu interesentu v najem. S tako politiko pa se ne strinjajo v Podjetju za stanovanjske storitve, saj se s tem, pojasnjuje Slavko Vamberger, direktor podjetja, zmanjšuje število neprofitnih stanovanj, ki so na voljo za najem. Odstotek teh pa je že zdaj nizek.

Povpraševanje po nakupu stanovanj in najemu neprofitnih stanovanj je ve?je od ponudbe, zdi se, da se v tem strinjajo vsi. ?e bi potrebovali novo stanovanje, pa nimate denarja za nakup ali najem po tržni ceni, naj povemo, da bo na nov razpis za najem neprofitnih stanovanj v vsakem primeru potrebno po?akati, dokler ne bo zgrajena kaka nova enota, kjer se bo morda našlo tudi kako tovrstno stanovanje. To naj bi bilo po besedah Širca najprej v roko dveh ali treh let. Vrsta ?akajo?ih pa je že danes dolga.

(objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 17. aprila 2007)

Na vrh