Domov » Novice » Gospodarstvo » Novinarska konferenca Komunalnega podjetja Ptuj

Novinarska konferenca Komunalnega podjetja Ptuj


Komunalno podjetje Ptuj je skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja pripravilo Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo za vse občine vodooskrbnega sistema Ptuj, ter Elaborat odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe za posamezne občine za leto 2023. Po potrditvi novega Elaborata na seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj se bo cena znižala iz dobrih 47 evrov na 43 evrov oziroma za cca 4 evre.
Komunalno podjetje Ptuj je v mesecu marcu zaključilo razpis za odvoz komunalnega blata. Z izvajalcem so se dogovorili za sodelovanje za obdobje štirih let in cena znaša 122 evrov za tono.
Večjo težavo imajo pri distribuciji vode po zelo dotrajanem vodooskrbnem sistemu. Vsako leto namreč načrpajo okrog 4,5 milijonov kubikov vode in beležijo okrog 20 odstotne izgube. Prav tako zabeležijo okrog 500 različnih okvar na vodovodnem sistemu.
Na novinarski konferenci Komunalnega podjetja Ptuj je beseda med drugim tekla še o izgradnji kanalizacije v Mestni občini Ptuj, o različnih javnih del in poslovanju podjetja v prvem poletju leta 2023, ki se bo gibalo okrog pozitivne ničle.
(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 16. junija 2023.)
Na vrh