Domov » Novice » Gospodarstvo » Po zaprtju Tovarne sladkorja Ormož aktualna oljna ogrščica

Po zaprtju Tovarne sladkorja Ormož aktualna oljna ogrščica

Odkar kmetje na našem obmo?ju ne pridelujejo ve? sladkorne pese, so polja vse pogosteje pokrita z oljno ogrš?ico. Ravno v tem ?asu so jo ponovno posejali. Gre za zanimivo njivsko kulturo, ki bo v prihodnosti zagotovo še pridobivala na svojem pomenu.

Nekateri kmetje so se že odlo?ili za nakup preše za oljno ogrš?ico, ki jim omogo?a pridobivanje olja in tropin. Investicija znaša približno 3000 evrov. Pri?akujemo lahko, da se bodo kmetje vse ve? odlo?ali zanjo in širili podro?je svojega dela in priložnosti za zaslužek oziroma var?evanje.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika dne 6.9.2011

Na vrh