Domov » Novice » Gospodarstvo » Poostren nadzor nad vpisom vinogradov v register

Poostren nadzor nad vpisom vinogradov v register

Zahteva Evropske unije je, da ima vsaka država to?no evidenco pridelovalcev grozdja. ?eprav je vpis v register obvezen že vse od sprejetja Zakona o vinu, kmetijska inšpekcija v letošnjem letu izvaja poostren nadzor na tem podro?ju. Preverili smo, zakaj je temu tako in kako poteka vpis.

Po nekaterih podatkih naj bi imeli v Sloveniji 20. 000 hektarjev vinogradov, spet drugi navajajo da jih je kar 25. 000. V uradno evidenco pa naj bi bilo vpisanih le 16. 700. Cilj poostrenega nadzora je tako kon?no priti do to?nega podatka o površinah vinogradov pri nas.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika dne 1.9.2011

Na vrh