Domov » Novice » Gospodarstvo » Pozitivno poslovanje družbe KKS Ptuj

Pozitivno poslovanje družbe KKS Ptuj

Poslovanje KKS Ptuj
Podjetje Teleing v zadnjih letih upravlja in nadgrajuje omrežje Kabelsko komunikacijskega sistema Ptuj. Na podro?ju Mestne ob?ine Ptuj gradijo novo opti?no omrežje, hkrati pa so zaklju?ili gradnjo omrežja na podro?ju ?etrtne skupnosti Rogoznica v naseljih Kicar in Spodnji Velovlak. Mestni svetniki in svetnice so na 41 seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj potrdili Predlog Sklepa o potrditvi poro?ila o poslovanju družbe KKS Ptuj za leto 2013, ki je bilo pozitivno. V letu 2014 bo podjetje Teleing v Mestni ob?ini Ptuj izvajalo ve? razli?nih investicij v komunalno infrastrukturo na obmo?ju obstoje?ega KKS, kar bo naro?nikom prineslo kar nekaj izboljšav.

(Objavljeno v oddaji Ptujka kronika, dne 1. julija 2014.)

Na vrh