Domov » Novice » Gospodarstvo » Program start up Ptuj

Program start up Ptuj

startup bistra

Znanstveno raziskovalno središ?e Bistra Ptuj je v sodelovanju s partnerji za?elo z izvajanjem celovitega podjetniškega programa Start up Ptuj. Iš?ejo aktivne, ustvarjalne posameznike in skupine iz Ptuja in okolice ter jim ponujajo strokovno pomo?, dostop do finan?nih virov, javne predstavitve idej, podjetniške mentorje ter dogodke startup skupnosti.

Pomo? pri razvijanju start up podjetja so se odlo?ili mladim ponuditi, zaradi apatije, ki je vse prepogosto prisotna med njimi. Z novimi metodami jim bodo poskušali pokazati pot, kako lahko postopno razvijejo ideje.

Po delavnicah v oktobru, bo 14. novembra sledila javna predstavitev idej. Izbrali bodo najobetavnejše ter jih vklju?ili v start up podjetniško šolo. Vsi, ki bi želeli ve? informacij lahko svoja vprašanja pošljete na naslov info@startupptuj.si.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 25. oktobra 2014)

Na vrh