Domov » Novice » Gospodarstvo » Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014 – 2020

Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 2014 – 2020


V zadnjem času na severu porečju reke Drave poteka veliko del, ki zajemajo prenovo kanalizacij ali vodovnih sistemov. Da so občine lahko dogovorijo tudi o prenovi vodovnega sistema – na tak dogovor pri Spodnje podravskih občinah čakamo že desetletje so dokaz občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Komunalno podjetje Ormož je z gradnjo vodovoda v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 2014-2020 (ormoško območje) začelo 2. junija. Dela tam tako tečejo že približno pet mesecev, izvedenega je bilo 5,5 km cevovoda Hajndl-Kostanj; 600 m cevovoda Ormož-Hum, skupaj 2,3 km cevovoda Hajndl-Ormož (eden v dolžini 800 m in drugi v dolžini 1500 m). Prav tako tečejo pripravljalna dela na vodohranu Vičanci, na prečrpališču Vičanci, na vodohranu Kostanj in prečrpališču na Humu. Dela so bila zaupana Komunalnemu podjetju Ormož. Gre za obsežen projekt treh občin (Občine Ormož, Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž), ki je bil zastavljen leta 2014 in prinaša izgradnjo ustrezne infrastrukture za kakovostno oskrbo s pitno vodo in izboljšavo hidravličnega stanja sistema. Celotna vrednost investicije znaša približno 8 in pol milijonov evrov z DDV, od tega so si občine iz Kohezijskega sklada uspele pridobiti 48%, kar dobrih 4 milijone evrov in iz državnega proračuna dobrih 700 tisočakov. Gradnja bo predvidoma trajala do konca leta 2022, primopredaja opravljenega dela bo aprila 2023. Projekt bo tako zaključen maja 2023.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 13. oktobra 2021.)

Na vrh