Domov » Novice » Gospodarstvo » Projekt LiveDrava

Projekt LiveDrava

 

liveDrava

Projekt z naslovom »Obnova re?nega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji« z akronimom »LIVEDRAVA«, je zaživel septembra lani in bo trajal do konca leta 2017. Nosilec projekta, ki ga bodo izvajali na obmo?ju reke Drave, med Mariborom in Središ?em ob Dravi, je Društvo za opazovanje in prou?evanje ptic Slovenije (DOPPS), vanj pa je vklju?ena tudi Mestna ob?ina Ptuj. DOPPS je društvo, ki deluje v javnem interesu varstva narave in varstva okolja, združuje 1000 ?lanov, ustanovljeno pa je bilo leta 1979. Je polnopravni partner najve?je svetovne zveze za varstvo narave BirdLife International in deluje javno. V Sloveniji upravljajo s tremi naravnimi rezervati, zaposlujejo 22 profesionalcev, aktivno pa sodeluje pri njih ve? kot 200 prostovoljcev.S projektom LiveDrava med drugim želijo ohraniti populacije ogroženih ter mednarodno varovanih rastlinskih in živalskih vrst. Vrednost projekta je dobre 4 milijone evrov, od tega bo dobro polovico prispevala Evropska unija, ostalo polovico pa Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter partnerji projekta. Med njimi tudi mestna ob?ina Ptuj, ki prispeva k projektu 35 tiso? evrov. Naravovarstvene vsebine na Ptuju želijo vklju?it tudi v turisti?no ponudbo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 20. julija 2013)

 

 

Na vrh