Domov » Novice » Gospodarstvo » Prvi dan inovativnosti

Prvi dan inovativnosti

V podjetju Talum so se odlo?ili, da bodo z množi?nostjo na podro?ju inovativnosti poskušali zaposlene pritegniti k razmišljanju, v katero smer bo šel razvoj podjetja v prihodnje. Dan inovativnosti je korak k spreminjanju miselnosti zaposlenih, kar je v kriznih ?asih nujen premik, saj brez iskanja novih poslovnih idej in priložnosti ne gre ve?. Sicer pa so v Talumu ponosni na mnoge rešitve in ideje, ki so jih oblikovali v zadnjih letih. Prva smer je vodila k izdelkom z visoko dodano vrednostjo in trženju specifi?nih tehnoloških znanj. Druga smer vodi k inovativnim idejam. Tem bodo posvetili posebno pozornost ter jih temeljito pretehtali. Gost prvega dne inovativnosti je bil Peter Florjan?i?. Zaposlenim je pripovedoval o svojih izumih in mnogih doživetjih iz svojega zanimivega življenja. V njem je oblikoval mnoge uporabne ideje, ob katerih niti ne pomislimo, da so se morale najprej nekomu poroditi, preden smo jih za?eli uporabljati.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. oktobra 2012)

Na vrh