Domov » Novice » Gospodarstvo » Še vedno opazen trend padanja cen nepremičnin

Še vedno opazen trend padanja cen nepremičnin

gurs

Podatki Geodetske uprave Republike Slovenije glede na majhno povpraševanje kažejo na trend padanja povpre?nih cen zemljiš? za gradnjo. Povpre?ne cene kmetijskih in gozdnih zemljiš? se v primerjavi z letom prej niso bistveno spremenile, kažejo pa rahel trend rasti. Povpre?na cena prodanega rabljenega stanovanja se je na ravni države v preteklem letu znižala za slabe 4 % in še naprej kaže trend po?asnega padanja. Bolj ali manj mo?an trend padanja cen stanovanj kažejo tudi vsa ve?ja mesta. Povpre?ne cene rabljenih stanovanj so na najnižji ravni od leta 2007. Nepremi?ninski posredniki na Ptujskem zaznavajo rahel trend padanja cen nepremi?nin, tako pri stanovanjih, kot tudi pri stanovanjskih hišah. Število prodanih nepremi?nin po posameznih segmentih je še vedno v upadanju zaradi problema financiranja in vezane prodaje. Najboljše se prodajajo eno ali dvosobna rabljena stanovanja, pri ?emer cena obi?ajno ne presega 1.050 €/m2. V segmentu hiš se prodajajo hiše v rangu cene do 130.000 €, promet parcel pa je v lanskem letu nekako najbolj upadel.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. marca 2013.)

Na vrh